Gå direkt till innehållet
Hopp

Kunskap och hopp kompletterar varandra

03.12.2021
Under pandemin har coronarelaterade konspirationsteorier och skepticism fått spaltutrymme i nyhetsflödet. 

En marginell grupp människor på några procent motarbetar högljutt vaccinationer. Bland ytterligheterna finns till och med sådana som ifrågasätter hela coronavirusets existens. De vildaste ryktena ger vid handen att det kan installeras mikrochips vid vaccineringen eller att vaccinerna kan orsaka infertilitet. Dessa påståenden är ogrundade och sprider onödig oro.

Den medicinska behandlingen av sjukdomar bygger på evidensbaserad kunskap. Inom cancervården är den evidensbaserade kunskapens betydelse accentuerad.

Cancersjukdomar behandlas genom operation, läkemedel och strålbehandling, vilka alla är vårdformer som utöver chansen att man blir frisk även innefattar en risk för betydande men. Cancer kan botas endast med rätt riktade åtgärder.

En cancerpatient behöver förtroende och uppmuntran för att tillfriskna – med andra ord tro och hopp om att vården ska hjälpa.

De grundläggande och mänskliga rättigheterna tryggar oss var och en personlig frihet och integritet. Merparten av finländarna litar på myndigheterna och på de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården och bär det ansvar som friheten är förenad med.

Att bära det ansvar som följer av friheten är dock inte självklart för alla. En del människor är beredda att sprida vilseledande föreställningar utan att bry sig om följderna. En människa kan bli så förblindad av sin egen ”sanning” att den själv börjar tro på sina vanföreställningar. Att tro är sannerligen inte detsamma som att veta.

Världshälsoorganisationen WHO vill uppmärksamma den globala epidemin av coronalögner och uppmanar yrkesmänniskor att dra sitt strå till stacken genom att aktivt tala för evidensbaserad information och mot villfarelser.

Vi på tidningen Cancer ser till att våra texter grundar sig på verifierade fakta. På samma sätt verifierar vi riktigheten i de fakta som publiceras på Cancerorganisationernas webbplats Allt om cancer.

Hoppet växer i en omgivning av sanning och tillförsikt. Misstro och hat inskränker det rum som krävs för att man ska bli återställd. Det är bra att skydda sig själv och sina närstående genom att förhålla sig kritiskt till vilseledande kommunikation som sprider aggressioner.