Gå direkt till innehållet

Rådgivning om sociala förmåner

Cancern väcker frågor och bekymmer som gäller utkomsten, ersättningar och olika avgifter. Cancerorganisationernas rikstäckande rådgivning om sociala förmåner ger vägledning till alla som har frågor kring utkomst, sociala förmåner eller patientens rättigheter.

Den avgiftsfria telefontjänsten svarar på onsdagar kl. 15–17, tel. 0800 411 303.

Rådgivningstjänsten är riktad till cancerpatienter. Frågorna kan gälla t.ex. följande:

  • sjukförsäkringen
  • cancerpatientens utkomst
  • stöd för närståendevård
  • cancerpatientens pensionsförsäkring
  • sociala tjänster och tjänster för handikappade
  • patientens rättigheter i enlighet med lagen

På rådgivningstjänsten svarar sakkunniga som är väl insatta i sociala förmåner. De hänvisar kunderna vidare vid behov.

Cancer och den ekonomiska situationen

Cancerpatienterna i Finland har gett ut en handbok som informerar om sociala förmåner för cancerpatienter:

Cancerpatientens sociala förmåner 2015(öppnas i ett nytt fönster)

Cancerorganisationerna stöder också cancerpatienter med ekonomiska bidrag:

Ekonomiskt stöd(öppnas i ett nytt fönster)

Patientens rättigheter

> Behandling av personliga uppgifter om sociala förmånader