Gå direkt till innehållet

Rådgivning i medlemsorganisationerna

Cancerorganisationernas medlemsorganisationer erbjuder individuell rådgivning på mottagningar och per telefon. Cancerföreningarna har verksamhet över hela landet. Regionala föreningar erbjuder varierande tjänster.

Syftet med rådgivningen är att ge information om sjukdomen, behandlingen och tillfrisknandet. Sjukskötarna på rådgivningen berättar om det stöd som Cancerorganisationerna erbjuder, rehabiliteringsalternativen och kamratstödet.

Regionala cancerföreningar hjälper till vid anskaffningen och användningen av hjälpredskap (såsom bröstprotes m.m.) som cancerpatienter behöver. De undersöker födelsemärken och ger ärftlighetsrådgivning. Sjukskötarna gör också hälsofrämjande arbete och ger råd om sunda levnadsvanor.

Regionala cancerföreningar(öppnas i ett nytt fönster)

Informationstillfällen för patienter som nyligen fått cancerdiagnos

Regionala cancerföreningar ordnar informationstillfällen för patienter som drabbats av cancer. Dessa informationstillfällen är riktade till patienter som nyligen fått en cancerdiagnos och som befinner sig i ett tidigt sjukdomsskede.

På informationstillfällena får man baskunskap om sjukdomen och dess behandling, tjänster som föreningen erbjuder samt rehabiliteringsmöjligheter. Man kan också utbyta erfarenheter med andra patienter.

Regionala cancerföreningar ger mera information om tillfällen för patienter som nyligen fått en cancerdiagnos.

Patientorganisationer

Rikstäckande patientorganisationer ger information och stöd till cancerpatienter, deras anhöriga och personer som oroar sig för cancer.

Patientorganisationer(öppnas i ett nytt fönster)