Gå direkt till innehållet

Ärftlighetsrådgivning

Risken för ärftlig cancer kan klarläggas på Cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning. Vem som helst kan ta kontakt med ärftlighetsrådgivningen. Syftet med rådgivningen är att minska den ångest som sjukdomen orsakar och ge information om cancer och ärftligheten av cancer.

Om du har frågor om ärftligheten av cancer, ta kontakt med cancerföreningen i din region eller Cancerorganisationernas rikstäckande rådgivningstjänst.

Rikstäckande rådgivningstjänst

Regionala cancerföreningar(öppnas i ett nytt fönster)

Hos Cancerorganisationerna finns det specialutbildade sjukskötare som ger ärftlighetsrådgivning. På rådgivningen kan man t.ex. klarlägga cancertypen och antalet cancerfall inom släkten samt reda ut i vilken ålder släktingarna drabbats av cancer. På basis av dessa uppgifter ritar man ett släktträd som åskådliggör risken för ärftlig cancer.

Läkare som specialiserat sig på ärftligheten av cancer och arbetar för Cancerorganisationerna utvärderar behovet av fortsatta undersökningar och ger vid behov en remiss till ett universitetssjukhus. Ärftlighetsläkaren erbjuder ärftlighetsrådgivning om patientens benägenhet för cancer.

Cancer nedärvs inte

Det är bra att komma ihåg att cancer inte är en ärftlig sjukdom. Endast det genetiska felet som kan förorsaka cancer nedärvs. Då talar man om en ärftlig benägenhet för cancer. Ärftlig benägenhet för cancer höjer cancerrisken. Enligt aktuella uppskattningar är cirka ett cancerfall av tio förknippat med ärftlig benägenhet.

Ärftligheten av cancer

> Behandling av dina personuppfiger i ärvlighetsrådgivning