Gå direkt till innehållet

Till dig som insjuknat i cancer

Det är chockerande att höra att man insjuknat i cancer. Cancer är en skrämmande sjukdom som väcker ångest. Det är naturligt att känna sig rädd och ångestfylld. Det gör också andra som insjuknat i cancer.

Mitt i den första chocken ställer man sig många frågor. Händer det faktiskt mig? Varför? Kommer jag att bli frisk igen? Vad om jag dör?

Det är tryggt att veta att vårdresultaten i Finland inom cancervården både enligt den europeiska och den internationella standarden är på toppnivå. Med moderna metoder kan cancer allt oftare botas helt och åtminstone kan cancersymtomen behandlas och sjukdomens framåtskridande hejdas.

När man insjuknar i cancer eller står nära någon som insjuknat i cancer är det en naturlig reaktion att känna sig rädd inför den okända, allvarliga sjukdomen. Cancer medför alltid en stor livsförändring. Den berör patienten själv, men också hens familj och vänner. Både den som insjuknat i cancer och hens anhöriga behöver mycket information och stöd.

Var och en upplever insjuknandet på sitt eget sätt. I början förorsakar det ändå hos de flesta ett psykiskt kristillstånd.

Man går igenom olika faser:

  • Den första chocken: allting känns overkligt. Den här fasen kan vara förknippad med chock, oro och förtvivlan. Ibland försöker man förneka saken.
  • Reaktionsfas: människan börjar inse vad som hänt och reagera på det. Hen ställer sig frågor som börjar på Varför? och letar efter den skyldiga. Reaktionsfasen är ofta förknippad med häftiga känslor, och människan kan lida av depression, minskad aptit och sömnlöshet.
  • Bearbetningsfas: människan behandlar händelsen inom sig antingen medvetet eller omedvetet. Hen börjar bearbeta saken. Ångest och depression kanske ger med sig. Den som insjuknat i cancer börjar hitta sätt att klara sig. De skyddar och hjälper till i vardagen.
  • Nyorientering: genom att acceptera sin sjukdom börjar den insjuknade anpassa sig till den nya situationen och lära sig att leva med sjukdomen.

Många får hjälp genom att söka information, fundera och särskilt genom att tala. Någon kan först förhålla sig till nyheten med enbart känslor, medan någon annan försöker använda sunt förnuft. För några är det naturligt att hålla allting inom sig och lätta sitt hjärta endast genom att göra konkreta saker. Det finns också många som får hjälp och styrka av sin tro. Om man inte orkar ensam, är det bra att be sina anhöriga, vårdpersonalen eller den lokala cancerföreningen om hjälp.

Alla reagerar inte på samma sätt på sin sjukdom. Situationen hos varje cancerpatient är individuell. Både sjukdomen, fastställandet och behandlingen är en mångfasig process. Mera information om din sjukdom och behandlingen får du av den vårdande läkaren och annan vårdpersonal.

Information om cancer

Behandling och rehabilitering av cancer

Cancerorganisationerna erbjuder den insjuknade information och stöd i alla sjukdomsskeden:

Cancerpatienterna i Finland har gett ut en handbok för de som insjuknat i cancer (på finska):

Ensitiedon opas syöpään sairastuneelle(öppnas i ett nytt fönster)

Hur berätta om cancer?

Hur ska man berätta om cancer för sina nära och kära? Hur talar man om cancer för barn, föräldrar och vänner? Sådana här frågor ställer man sig ofta genast i början av sjukdomen. Det är inte lätt att berätta om sin sjukdom.

Det finns inget rätt eller fel sätt att berätta om cancer. Du behöver inte ha färdiga svar när du själv är förvirrad och har många olika tankar. Någon vill berätta genast, någon berättar först när hen haft tid att tänka igenom saken. Du kanske tycker att den bästa och lättaste lösningen är att hålla allting för dig själv, men samtidigt är det bra att fundera, om dina familjemedlemmar och vänner skulle kunna erbjuda dig hjälp och stöd.

Du behöver inte vara rädd för deras reaktioner. Människor förhåller sig till cancer på olika sätt.

Hur berätta om cancer för ett barn?

Hur berätta om cancer på arbetsplatsen?

 

Källor

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Ensitiedon opas syöpään sairastuneelle. Helsinki.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.