Gå direkt till innehållet

Till dig som har en familjemedlem eller vän som insjuknat i cancer

Cancer är ett hårt slag för den insjuknade, men också för hens anhöriga. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också anhöriga ta ställning till sjukdomen och den som drabbats av den. Det är svårt att se en när och kär person bli sjuk och samtidigt se nya drag och attityder hos sig själv.

Situationen väcker många frågor hos den som står nära den insjuknade: Ska hen bli frisk igen? Vad kan man säga till den som insjuknat i cancer? Hur kan jag stödja hen bäst? Hur borde man egentligen tala till den som insjuknat i cancer? För många känns det som om det egna reaktions- och tankesättet var fel.

Var och en bemöter krisen på sitt sätt. Ofta dröjer det innan man är redo att acceptera sin sjukdom. Ibland flyr man från verkligheten genom att arbeta, jäkta eller använda alkohol. Det tar sin tid att smälta nyheten. Det är hjälpsamt om man kan ställa sig sakligt och lugnt till den nya situationen. På så sätt är det lättare att möta den faktiska situationen och undvika onödiga rädslor.

En när och kär person kan stödja den insjuknade allra bäst genom att vara tillgänglig och beredd på att lyssna. Det är bättre att uppmuntra den insjuknade till att tala också om svåra saker än att försöka få hen att glömma den allvarliga situationen. Det krävs också att den som lyssnar är modig och vågar bemöta sina egna känslor. Ibland kan man bli sårad om den insjuknade inte ställer sig så som man önskat utan drar sig undan eller tackar nej till ett erbjudande om hjälp. Stödet och omsorgen som de anhöriga erbjuder är dock inte förgäves.

Råd till dig som har en familjemedlem eller vän som insjuknat i cancer

  • Ge den insjuknade stöd så bra du kan: ibland räcker det att du är nära.
  • Håll kontakt med människor utanför familjen: de anhöriga och vännerna behövs vid tillfrisknandet.
  • Försök fortsätta med sådana sysslor och hobbyer som också tidigare har gett dig energi.
  • Det är lättare att stödja den insjuknade, när du behandlar dina egna rädslor med någon utomstående.
  • Var tillgänglig och berätta det även för den insjuknade.
  • Om den insjuknade drar sig inom sitt skal och inte vill tala, var ändå närvarande och erbjud din hjälp.
  • Kom ihåg att man blir trött av sjukdomen: om den insjuknade inte orkar komma ut idag, kanske kommer hen imorgon.

Stöd till anhöriga

När en familjemedlem har cancer, kräver det mycket krafter och ork också av de anhöriga. Det är bra att öppet medge om det finns saker som känns alltför tunga.

Anhöriga till cancerpatienter kan behöva hjälp och stöd. Också anhöriga kan ta kontakt med Cancerorganisationernas rådgivningstjänst. De är också välkomna att träffa sjukskötare på rådgivning som ordnas av de regionala cancerföreningarna(öppnas i ett nytt fönster).

Cancerorganisationernas rådgivning om sociala förmåner erbjuder information om faktorer som påverkar cancerpatientens och hela familjens ekonomiska situation.

Cancerorganisationernas diskussionsforum

En del av de regionala cancerföreningarna har utbildat stödpersoner till anhöriga. Dessa är frivilliga som själva är anhöriga till cancerpatienter.

De regionala cancerföreningarna och patientorganisationerna(öppnas i ett nytt fönster) ordnar träffar, stödgrupper och kurser som är riktade till anhöriga.

Rehabeliteringskurserna

 

 

Källor

Suomen Syöpäpotilaat ry. Ensitiedon opas syöpään sairastuneelle. Helsinki.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Nuoren perheen selviytymisopas. Helsinki, 2002.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Opas syöpäpotilaan läheiselle. 2011.