Gå direkt till innehållet

Cancer, känslor och mental hälsa

Att insjukna i cancer för med sig många känslor. Sjukdomen påverkar både kroppen och det psykiska välbefinnandet. Det kan vara svårt att acceptera att man nu är en patient.

När man blir allvarligt sjuk, börjar man granska sitt liv ur en annan synvinkel. Kriskänslorna som sjukdomen ger upphov till är en väsentlig och naturlig del av processen. Varje människa behandlar sina känslor på sitt sätt.

Det finns inget rätt sätt att ställa sig till cancer. Humöret kan variera kraftigt. Det är vanligt att man förnekar sin sjukdom, att man är ilsken, rädd eller ledsen eller att man känner sig ångestfylld, deprimerad, skyldig eller ensam.

Viktigast av allt är att bemöta sina känslor och hantera dem. Man ska inte dölja någonting, utan bemöta och försöka hantera sina känslor modigt. Först därefter kan man på riktigt börja återhämta sig psykiskt.

Var och en hanterar sina känslor på sitt sätt. Det finns människor som lättar sitt hjärta genom att göra konkreta saker, andra klarar sig genom att tala. Det finns också människor som hellre funderar på saker ensamma.

Be om hjälp

Cancer kan väcka olika, också kraftiga psykiska reaktioner, såsom ångest och depression. Om ångesten eller depressionen känns oöverkomlig och de egna krafterna inte räcker till, är det viktigt att söka professionell hjälp.

Ofta räcker det med att man talar med vårdpersonalen och framför allt med sina anhöriga. Också Cancerorganisationernas rådgivning står till din tjänst. På rådgivningstjänsten hjälper yrkeskunniga sjukskötare de insjuknade och deras anhöriga.

Cancerorganisationerna utbildar även stödpersoner som själva haft cancer och som vill stödja andra drabbade. De ger kamrathjälp genom att stödja både de insjuknade och deras anhöriga i olika sjukdomsskeden.

Kamratstöd genom Cancerorganisationerna

Kamratstöd får man också genom att delta i verksamheten inom de regionala cancerföreningarna och patientorganisationerna. De ordnar olika träffar, stödgrupper och kurser.

Delta i Cancerorganisationernas verksamhet(öppnas i ett nytt fönster)

Det är viktigt att ta hand om sitt eget välmående för att klara av cancern och behandlingarna.

Cancerpatientens välbefinnande

Källor

Suomen Syöpäpotilaat ry. Kun mitään en jaksa, Fatigue eli hoitoväsymys. Helsinki, 2015.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Nuoren perheen selviytymisopas. Helsinki, 2002.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.