Gå direkt till innehållet

Familj, vänner och barn

Cancersjukdomen påverkar parrelationen, familjelivet och vänskapsförhållandena. Ibland kommer man närmare varandra, ibland blir relationen mer avlägsen. De gamla rollerna och vardagliga rutinerna kan förändras, åtminstone för en tid.

Hur cancersjukdomen påverkar familjen beror på t.ex. vem som insjuknat i familjen och i vilken ålder barnen är. Man kan vara tvungen att avväga det ekonomiska ansvaret, omsorgen om barnen och många andra saker på nytt. Cancersjukdumen påverkar också parrelationen.

Parrelation och sexualitet

Till dig som insjuknat i cancer

När en familjemedlem drabbas av en allvarlig sjukdom, kräver det resurser av hela familjen och släkten. Både den insjuknade och hens anhöriga kan ha ett behov av att skydda andra från sina känslor. Ju mera öppet familjemedlemmarna kan diskutera om svåra saker, desto bättre kan de dock stödja varandra.  Man kan ventilera saker inom familjen eller vända sig till en familjeterapeut eller annan utomstående person.

Cancer är en extrem situation även för den som står nära den insjuknade. I och med att en familjemedlem eller vän har insjuknat i cancer, är man tvungen att reflektera över sin relation till cancer och livets mening.

Till dig som har en familjemedlem eller vän som insjuknat i cancer

Handbok i överlevnad (Cancerpatienterna i Finland rf)(öppnas i ett nytt fönster)

Hur berätta om cancer för barn?

Varje förälder bestämmer själv i vilket skede hen berättar om sjukdomen för sina barn. Oftast är det lättare att tala med barnet när den första chocken har lagt sig. Det är ändå bra att redan i ett tidigt skede tala med barnet om cancern. På så sätt får barnet tid att småningom vänja sig.

När man talar med barnet, är det viktigt att med beaktande av barnets ålder och utveckling sakligt och ärligt berätta om cancern. Det går inte att dölja sjukdomen, eftersom barnet i alla fall märker att stämningen förändrats.

Barn i olika åldrar reagerar på en familjemedlems cancer på olika sätt. De första reaktionerna kan vara allt mellan gråt och nonchalans, men oberoende är barnen oroliga och rädda. Oron kan komma fram som ätstörningar, sömnlöshet eller problem i skolan.

Ett barn behöver stöd och närhet. Man får inte isolera barnet från den insjuknade. Viktigast är att signalera att man kommer att ta hand om barnet trots sjukdomen. Det är också viktigt att övertyga barnet att det är inte är hens fel att föräldern eller syskonet insjuknat. Barn och tonåringar ska också få tillräckligt med stöd och möjligheter till att ventilera sina känslor.

Det är bra om barnet förutom sina föräldrar har en trygg fullvuxen vän som barnet vid behov kan stödja sig på. Det är också bra att berätta om sjukdomen för vuxna som är i kontakt med barnen, t.ex. på daghemmet eller i skolan. Om barnet redan är i tonåren, är det bra att be om lov innan man berättar om en familjemedlems insjuknande.

Det kan vara synnerligen svårt för en tonåring att klara av en familjemedlems sjukdom, eftersom familjen befinner sig i en kris samtidigt som barnet själv går igenom en viktig utvecklingsfas. En ung vuxen kan brottas med tankar om sin egen sexualitet, sina värderingar och döden och frågor om sjukdomens ärftlighet m.m. En ung person kan också reagera mycket häftigt på förälderns sjukdom, t.ex. genom att rasa, skämmas över sin förälder eller dra sig inom sitt skal. Trots starka reaktioner är det dock bra att öppet och ärligt diskutera sjukdomen med den unga familjemedlemmen.

Om ett barn insjuknar i cancer

Det är alltid en extremt tung erfarenhet för föräldrarna, om ett barn insjuknar i cancer. Det väcker ofta skuldkänslor hos föräldrarna, som inte på något sätt skulle ha kunnat förebygga insjuknandet. Det är viktigt att försöka hjälpa barnet att trots sjukdomen leva ett så vanligt och mångsidigt liv som möjligt.

SYLVA ry är en av Cancerorganisationernas medlemsföreningar som grundats av föräldrar till barn med cancer. Föreningen strävar efter att hjälpa barn och tonåringar som insjuknat i cancer och deras familjer. Den ordnar rehabilitering och rekreationsverksamhet för familjer och publicerar material om cancer hos barn.

SYLVA ry (på finska) (öppnas i ett nytt fönster)

Vännerna

Vännerna kan hjälpa och stöda den som har drabbats av en allvarlig sjukdom. Vännerna hjälper den insjuknade att vara positiv. Till vännerna kan man berätta allt.

Några av dem som insjuknat i cancer har märkt att vänkretsen kan förändras medan man är sjuk. Det kan bero på många saker. Orsaken till att en del av vännerna drar sig undan kan vara att de inte vet vad de kan säga till den insjuknade. De kan också vara rädda för att bemöta hen.

Möjligt är det också att den insjuknade sluter sig. Det kan antingen bero på ångesten eller fysiska faktorer, om cancern och behandlingen gör det svårare att leva ett normalt liv. Å andra sidan kan en allvarlig sjukdom ändra på den insjuknades värderingar och livsåskådning, vilket i sin tur leder till att vänkretsen förändras.

Källor

Suomen Syöpäpotilaat ry. Nuoren perheen selviytymisopas. Helsinki, 2002.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.