Gå direkt till innehållet

Reseersättningar

Fpa ersätter kostnader som cancerbehandlingen och rehabiliteringen medför. Du kan också få ersättning för resor till läkarmottagning eller undersökning eller behandling som läkaren har remitterat dig till.

Fpa ersätter vanligtvis resan till den närmaste läkarmottagningen eller det närmaste undersöknings- eller behandlingscentret enligt det billigaste kommunikationsmedlet. Fpa kan även ersätta en taxiresa.

Du kan också ansöka om ersättning för resekostnader förknippade med rehabilitering. Resorna till Fpa:s rehabilitering ersätts på basis av Fpa:s beslut om rehabilitering. Reseersättning till patientorganisationernas anpassningsträning får du om du har fått en skriftlig läkarremiss till kursen och kursprogrammet uppfyller kriterierna.

När det gäller ersättning för taxiresor finns det flera alternativ. Användning av en s.k. Fpa-taxi rekommenderas. Detaljerna kan du kontrollera på Fpa:s webbsida:

Beställa taxiresor som ersätts av Fpa(öppnas i ett nytt fönster)

Självrisken på resekostnaderna räknas med i avgiftstaket. Därför är det viktigt att spara alla resekvitton. Du kan följa med hur avgifterna ackumuleras på Fpa:s e-tjänst. Resekostnaderna kan gälla patienten, patientens följeslagare eller patientens familjemedlem. Storleken på avgiftstaket kan du kontrollera på Fpa:s webbsida:

Självriskandel och kostnadstak(öppnas i ett nytt fönster)

Källor

Kelan verkkosivusto

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan sosiaaliopas 2015. Helsinki, 2015.