Gå direkt till innehållet

Rehabilitering och ersättningar

Om sjuktiden förlängs och det dröjer innan patienten kan börja arbeta igen, kan patienten behöva rehabilitering.

En förutsättning för att patienten får rehabilitering är en rehabiliteringsplan. Den behövs när man ansöker om förmåner och tjänster.

Läs mera om återgången i arbetslivet efter en längre sjukledighet:

Cancer och arbete

Tilläggsuppgifter kan du få av rehabiliteringsledaren och/eller socialarbetaren på din egen vårdanstalt.

Största delen av rehabiliteringstjänsterna är avgiftsfria. För en del tjänster, såsom terapi och rehabiliteringsperioder, kan det tas ut en avgift.

Sjukdomen kan ge upphov till symptom som fordrar medicinsk rehabilitering, till exempel fysio-, tal- eller psykoterapi. För rehabilitering som ordnas inom den privata sektorn får du ersättning enligt Fpa:s taxa. Ersättningen för rehabiliteringsperioder på sjukhus bestäms utgående från sjukhusavgifterna.

Hjälpmedel som hör till den medicinska rehabiliteringen är avgiftsfria. De vanligaste hjälpmedlen som cancerpatienter behöver är peruk, bröstprotes och stödärmar. För att kunna skaffa dessa får du en betalningsförbindelse från din egen vårdanstalt. Då ett hjälpmedel behöver förnyas, kan du fråga efter en betalningsförbindelse på vårdanstalten som ansvarar för din vård och uppföljning. Om du inte längre går på uppföljningsbesök, får du betalningsförbindelsen på hälsostationen.

Rehabilitering

För rehabiliteringen kan du ansöka om rehabiliteringspenning från FPA. Den beviljas alltid när syftet med rehabiliteringen är att komma ut, stanna kvar eller återgå i arbetslivet. Rehabiliteringspenningen är i regel lika stor som den inkomstrelaterade sjukdagpenningen.

Anpassningsträningskurserna

Källor

Fpas webbsida

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan sosiaaliopas 2015. Helsinki, 2015.