Gå direkt till innehållet

Den privata hälsovården

Sjukförsäkringen ersätter en del av privatläkares och -tandläkares arvoden.

Sjukförsäkringen ersätter en del av privatläkares och -tandläkares arvoden. Den ersätter även en del av undersöknings- och vårdkostnaderna. Hos de flesta serviceproducenterna kan du få direktersättning redan på mottagningen.

Sjukförsäkringen betalar ersättning även för vårdkostnaderna på ett privat sjukhus. Ersättningar betalas dock inte för t.ex. expeditionsavgifter, avgifter för användning av operationssal, avgifter för vårddygn eller poliklinikavgifter.

Du kan också ansöka om ersättning från sjukförsäkringen för kostnader som uppstår när privatläkare skriver utlåtanden. Du får ersättning för utlåtanden och intyg som gäller läkemedelsersättning, sjukdagpenning eller bedömning av rehabiliteringsbehovet.

Källor

Kelan verkkosivusto

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan sosiaaliopas 2015. Helsinki, 2015.