Gå direkt till innehållet

Läkemedel som används vid behandling av cancer

Fpa ersätter receptbelagda läkemedel och en del bassalvor och kliniska näringspreparat som ordinerats för behandling av cancer. Du får ersättningen direkt på apoteket när du visar upp ditt Fpa-kort för apotekspersonalen.

Om du har cancer och vill köpa läkemedel utomlands, kan du få ersättning för dem från en lokal sjukförsäkringsanstalt. Du kan också ansöka om ersättning från Fpa i efterskott. Med ett finskt läkemedelsrecept kan man köpa läkemedel i EU- och EES-länderna och Schweiz. Rätten gäller läkemedel som har ett motsvarande ersättningsgillt preparat i Finland. Du ska först betala läkemedlen själv. I efterskott kan du ansöka om ersättning från Fpa.

Läkemedelsersättning betalas i tre kategorier: grundersättning, lägre specialersättning och högre specialersättning. De flesta receptbelagda läkemedel hör till den förstnämnda kategorin, grundersättningsgilla läkemedel. Några cancerläkemedel är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Det betyder att man ansöker om grundersättning från Fpa med ett skilt B-utlåtande. Grundersättningen gäller alltid fr.o.m. den tidpunkt då utlåtandet har inkommit till Fpa.

Läkemedelspreparat som läkaren föreskrivit kan bytas ut till ett motsvarande, förmånligare preparat på apoteket. De läkemedel som sinsemellan är utbytbara innehåller samma aktiva substans. De ska också vara lika säkra och effektiva.

För självriskandelen på receptbelagda läkemedel finns ett årligt tak. Fpa följer med läkemedelskostnaderna på basis av uppgifter från apoteket och meddelar patienten när självrisken överskridits. Den årliga taksumman anges på Fp:s webbsida:

Läkemedel och läkemedelsersättningar(öppnas i ett nytt fönster)

Källor

Kelan verkkosivusto

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan sosiaaliopas 2015. Helsinki, 2015.