Gå direkt till innehållet

Kostnader

Cancerpatientens vård medför kostnader. Dessa består av klientavgifter på hälsostationer, sjukhus- och vårdavgifter och läkarintyg.

Hälsocentralerna fakturerar en avgift för varje besök. Högst tre besök på samma hälsostation kan faktureras under ett kalenderår. Alternativet är en årsavgift. Därutöver tar de flesta hälsostationerna en jouravgift på kvällar och veckoslut. Hälsostationernas besöks- och jouravgifter kan du kontrollera på social- och hälsovårdsministeriets webbsida:

Klientavgifter inom social- och hälsovården (välj ”sv” för att kunna läsa texten på svenska)(öppnas i ett nytt fönster)

Sjukhusen kan ta en dygnsavgift på bäddavdelningen eller en avgift för t.ex. ett poliklinikbesök, en dagkirurgisk åtgärd eller seriebehandling. Aktuella avgifter kan du kontrollera på social- och hälsovårdsministeriets webbsida:

Klientavgifter inom social- och hälsovården (välj ”sv” för att kunna läsa texten på svenska)(öppnas i ett nytt fönster)

Röntgen- och laboratorieundersökningar är avgiftsfria för cancerpatienter om de utförs i samband med ett poliklinikbesök. Hälsostationen tar inte heller betalt för läkarintyg, om intyget är förknippat med vård, t.ex. intyg för sjukledighet till arbetsgivaren. Andra läkarintyg är avgiftsbelagda.

Hälsostationerna och sjukhus kan även uppbära en bötesavgift för en outnyttjad tid som inte annullerats, t.ex. för en läkartid på hälsostationen eller en dyr avbildningsundersökning.

Det finns ett avgiftstak för vårdavgifterna inom den offentliga hälsovården. Patienten ska själv följa när avgiftstaket uppnås. Uppföljningskort som du kan få på hälsostationen är ett bra hjälpmedel. En minderårig familjemedlems klientavgifter kan skrivas upp på förälderns uppföljningskort.

Det är viktigt att spara de ursprungliga kvittona. Vårdanstalten där avgiftstaket uppnåtts ger ett intyg där det framgår att avgiftstaket uppnåtts.

Storleken på det årliga avgiftstaket kan du kontrollera på social- och hälsovårdsministeriets webbsida:

Avgiftstak för hälso- och sjukvården (välj ”sv” för att kunna läsa texten på svenska)(öppnas i ett nytt fönster)

Fpa ersätter inte klientavgifter inom den offentliga hälsovården.

Källor