Gå direkt till innehållet

Cancer och den ekonomiska situationen

Insjuknandet i cancer kan försämra patientens och hela familjens ekonomiska situation betydligt. Det är bra att redan i ett tidigt sjukdomsskede inse att patienten själv ska vara aktiv för att få olika förmåner och ersättningar.

I lagen bestäms om förmåner och ersättningar, men det är på patientens ansvar att sätta sig in i dem och ansöka om dem. Det är viktigt att inte att skjuta upp det här, eftersom många förmåner ska sökas inom utsatt tid.

Du behöver inte ta reda på allt själv. Tilläggsuppgifter och råd får du t.ex. av socialarbetare och rehabiliteringsledare på sjukhuset, Fpa, Cancerorganisationernas telefontjänst och ditt eget försäkringsbolag. Din chef eller personalen på företagshälsovården kan berätta om förmåner som gäller på din arbetsplats.

Kostnader

Reseersättningar

Läkemedel som används vid behandling av cancer

Den privata hälsovården

Rehabilitering och ersättningar

Utkomst och beskattning

Källor

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan sosiaaliopas 2017. Helsinki, 2017