Gå direkt till innehållet

Cancer och arbete

När cancerdiagnosen fastställs, är det vanligt att patienten tror sig vara länge borta från arbetet. Cancer är dock en sjukdom bland andra. Den leder inte nödvändigtvis till arbetsoförmåga eller långa frånvaroperioder.

De flesta som haft cancer har börjat arbeta igen, antingen efter behandlingen eller redan under den. Olika cancerformer påverkar arbetsförmågan och möjligheten till att återvända till arbetet på olika sätt.

Cancer behandlas på många sätt och alla behandlingar påverkar inte arbetsförmågan. Behandlingen genomförs vanligtvis så att patienten får behandling under dagtid och går hem till natten. Många cancerbehandlingar har bieffekter varav de flesta är av övergående natur. Cancerbehandlingen kan dock förorsaka smärtor och utmattning under behandlingsperioderna och ännu långt efter att behandlingen tagit slut.

En del av patienterna är arbetsförmögna även under behandlingen. Det är upp till var och en själv om man vill arbeta under behandlingen eller inte. Hos en del kan det förbättra livskontrollen. De flesta behöver dock vara sjuklediga under behandlingen eller jobba endast på deltid.

Det är bra att låta återhämtningen ta sin tid. Arbetet får inte vara en flyktväg där patienten fortsätter endast för att försöka leva ett normalt liv även om det på grund av sjukdomen inte är möjligt.

Hur kan man berätta om sjukdomen på arbetsplatsen?

Du behöver inte berätta om din sjukdom på arbetsplatsen, men ofta hjälper det att klara av den nya situationen om man talar om den. Visst är det viktigt att överväga vem du talar med och hur mycket.

Orsaken till en eventuell sjukledighet behöver du inte ens berätta för din chef, eftersom företagshälsovårdspersonalen har tystnadsplikt. Ur arbetssäkerhetens synvinkel är det dock viktigt att chefen är medveten om alla faktorer och sjukdomar som kan begränsa arbets- eller funktionsförmågan om arbetstagaren arbetar under behandlingen.

I början kan det kännas svårt att ta upp sjukdomen. När sjukdomen småningom blir en del av livet, är det också lättare att tala om den. Du kan själv påverka andras reaktioner. Du kan tala öppet, betona fakta och undvika att vara sentimental. Då är det som om du gav färdiga verktyg till den som tar emot nyheten att bete sig på samma sätt.

När nyheten sprider sig och allt fler på arbetsplatsen vet om din sjukdom kan det kännas tungt att stå i mittpunkten. Men det är ingenting att vara rädd för. Största delen av människorna förhåller sig ändå medkännande till dig.

Du kan också be dina arbetskamrater om hjälp i praktiska saker eller din chef om flexibilitet avseende dina arbetsuppgifter. I en god arbetsgemenskap förhåller man sig till den insjuknade på samma sätt som tidigare och låter inte sjukdomen bestämma hens värde. Arbetskamraternas stöd kan hjälpa dig betydligt att klara av behandlingsfasen och underlätta återkomsten till arbetslivet.

Hur lyckas det att återvända till arbetet efter cancer?

En lång frånvaro kan förutsätta att den insjuknade får stöd och rehabilitering och att man förhåller sig flexibelt till hen på arbetsplatsen. Det bästa resultatet nås i samarbete med arbetsgivaren, arbetstagaren och arbetshälsovården.

Det är bra att under sjukledigheten ha kontakt med arbetsgemenskapen och diskutera med chefen om sin situation. Det underlättar återgången i arbete. Man kan redan på förhand fundera huruvida det behövs flexibilitet med avseende på t.ex. arbetstider och -uppgifter.

Det är bra att planera återgången i arbetet tillsammans med arbetshälsovårdspersonalen. Planerna görs i samarbete med arbetsgivaren och chefen. På många arbetsplatser har man gjort upp särskilda planer eller anvisningar för att stödja dem som återvänder från en längre sjukledighet.

Under en lång sjukledighet ska du sända ett utlåtande om din arbetsförmåga och dina möjligheter att fortsätta i arbetslivet till Fpa senast när du har fått sjukdagpenning för 90 dagar under två års tid. Företagsläkaren skriver utlåtandet. Fpa skickar ett brev till varje kund som får sjukdagpenning och ber om utlåtandet, förutom om du är företagare, studerande, arbetslös eller utlandsplacerad arbetstagare eller sköter ditt eget hushåll. Mera information om detaljer kring utdragen arbetsoförmåga finns på Fpa:s webbsida(öppnas i ett nytt fönster).

Om du behöver rehabilitering för att kunna återvända till arbetslivet, är det bra att kontakta den vårdande läkaren eller företagshälsovårdsläkaren. För att kunna ansöka om rehabilitering behöver man en rehabiliteringsplan eller ett läkarutlåtande.

Cancerorganisationerna erbjuder rehabilitering för cancerpatienter t.ex. genom rehabiliteringsträningskurser. Syftet med dessa kurser är att hjälpa cancerpatienter att klara av livsförändringen som cancern medför och att leva ett så bra liv som möjligt trots cancern.

Rehabilitering

Kan arbetsavtalet avslutas på grund av cancer?

Arbetstagaren kan säga upp sig enligt villkoren i arbetsavtalet. Däremot kan inte arbetsgivaren säga upp arbetstagaren på grund av en sjukdom, om arbetstagarens arbetsförmåga inte försämrats i den mån och så långvarigt att det inte är rimligt att förvänta sig att arbetsgivaren fortsätter anställningsförhållandet.

Om det verkar bli nödvändigt att omplacera arbetstagaren i andra uppgifter, kan det vara aktuellt med rehabilitering eller omskolning. Om detta inte heller är möjligt, kan arbetstagaren söka ett arbete där han klarar av uppgifterna eller ansöka om sjukpension.

Källor

Finlex-sivusto

Kelan verkkosivusto

Suomen Syöpäpotilaat ry. Nuoren syöpäpotilaan selviytymisopas. Helsinki, 2015.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan sosiaaliopas 2015. Helsinki, 2015.