Gå direkt till innehållet

Till dig som insjuknat i cancer

Det är chockerande att höra att man insjuknat i cancer. Cancer är en skrämmande sjukdom som väcker ångest. Det är naturligt att känna sig rädd och ångestfylld. Det gör också andra som insjuknat i cancer.

Till dig som har en familjemedlem eller vän som insjuknat i cancer

Cancer är ett hårt slag för den insjuknade, men också för hens anhöriga. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också anhöriga ta ställning till sjukdomen och den som drabbats av den. Det är svårt att se en när och kär person bli sjuk och samtidigt se nya drag och attityder hos sig själv.

Cancer, känslor och mental hälsa

Att insjukna i cancer för med sig många känslor. Sjukdomen påverkar både kroppen och det psykiska välbefinnandet. Det kan vara svårt att acceptera att man nu är en patient.

Cancerpatientens välbefinnande

Cancern kan försvaga den insjuknades psykiska och fysiska välbefinnande. Det är bra att i alla sjukdomsskeden sova tillräckligt, motionera och äta mångsidigt. Man ska också ta hand om det psykiska välbefinnandet.

Familj, vänner och barn

Cancersjukdomen påverkar parrelationen, familjelivet och vänskapsförhållandena. Ibland kommer man närmare varandra, ibland blir relationen mer avlägsen. De gamla rollerna och vardagliga rutinerna kan förändras, åtminstone för en tid.

Cancer och sexualitet

En cancersjukdom kan påverka sexualiteten på många sätt. Hur den påverkar är individuellt. Ofta uppfattas begreppet sexualitet som något som endast är förknippat med erotik och sex. I verkligheten är det ett mycket bredare begrepp.

Cancer och fertilitet

Hos patienter som insjuknat i fertil ålder väcker sjukdomen ofta oro för om de kan få barn efter sjukdomen. Den här frågan blir aktuell allt oftare, eftersom allt fler patienter som insjuknat som barn eller i tidig vuxenålder blir friska.

Cancer och den ekonomiska situationen

Insjuknandet i cancer kan försämra patientens och hela familjens ekonomiska situation betydligt. Det är bra att redan i ett tidigt sjukdomsskede inse att patienten själv ska vara aktiv för att få olika förmåner och ersättningar.

Kostnader

Cancerpatientens vård medför kostnader. Dessa består av klientavgifter på hälsostationer, sjukhus- och vårdavgifter och läkarintyg.

Cancer och arbete

När cancerdiagnosen fastställs, är det vanligt att patienten tror sig vara länge borta från arbetet. Cancer är dock en sjukdom bland andra. Den leder inte nödvändigtvis till arbetsoförmåga eller långa frånvaroperioder.

Livet efter att ha haft cancer

Allt fler som haft cancer kan leva ett normalt liv efter att ha fått behandling. Det tar ändå sin tid att genomgå sjukdomen. Därför är det bäst att efter behandlingen ta det lugnt och samla krafter.

När döden kommer

Cancer kan inte alltid botas. Inte heller kan dess framåtskridande alltid hejdas. Då är det aktuellt med palliativ vård. Samtidigt är man tvungen att tänka på döden och frågor kring den.