Gå direkt till innehållet

Stödperson vid vård i livets slutskede

Cancerorganisationernas stödpersoner kan stötta cancersjuka eller deras närstående i sjukdomens slutskede. 

Du kan få en stödperson från Cancerorganisationerna, om du får palliativ vård eller vård i livets slutskede. Stödpersonen kan vara där för både dig och dina närstående på olika sätt: personen kan ge sällskap och trygghet eller hjälpa till med praktiska saker. En stödperson erbjuder dina närstående möjlighet att ta en paus emellanåt eller kan vara en samtalspartner kring de tankar och känslor som sjukdomen väcker.

Stödpersonen kompletterar det stöd som du får från närstående och vårdpersonal. Cancerorganisationernas stödpersoner är utbildade för sin roll och samtalen med dem är konfidentiella. Personen kan komma hem till dig eller hålla dig sällskap på sjukhuset. Det kostar ingenting att anlita en stödperson. 

 Vill du ha en stödperson? 

Bli frivillig inom vård i livets slutskede 

Vem som helst som vill bli stödperson för en cancersjuk i livets slutskede eller för närstående kan anmäla sig hos Cancerorganisationerna. Personerna väljs ut för utbildning via en inledande intervju. Under utbildningen hinner du fortfarande fundera om det känns rätt att bli stödperson inom vård i livets slutskede. Fortbildning och verksamhetsstyrande möten ordnas för stödpersonerna varje år.  
De regionala cancerföreningarna och de nationella patientorganisationerna ansvarar för stödpersonsverksamheten i sin region och sin förening. En del regionala cancerföreningar utbildar själva stödpersoner för vård i livets slutskede. Vissa regionala cancerföreningar och nationella patientorganisationer har också kamratstödjare som finns till för cancersjuka och deras anhöriga i sjukdomens slutskede. 
 
Kontakta din regionala cancerförening direkt för mer information om nästa möjliga grundutbildning för stödpersoner. 
 
Stödpersonsverksamheten inom rden i livets slutskede samordnas av  de regionala cancerföreningarna på svenska finns i Österbottens Cancerförening.
 
Kom med i Cancerorganisationernas frivilligverksamhet!