Kamratstöd annanstans på webben

Även andra aktörer erbjuder kamratstöd för cancerpatienter och deras anhöriga. En del av verksamheten ordnas av en viss aktör, en del består av t.ex. fri diskussion på webben.

Cancerpatienterna i Finland upprätthåller många patientnätverk. Nätverken är öppna för vuxna cancerpatienter och deras anhöriga. Också yrkeskunniga inom hälso- och sjukvården som vårdar cancerpatienter är välkomna med i verksamheten.

Största delen av verksamheten inom nätverken sker på sociala medier och nätverkens egna webbsidor.

Patientnätverk för allogenisk stamcellstransplantation
Patientnätverk för patienter med GIST-tumörer
Patientnätverk för patienter med gynekologisk cancer
Patientnätverk för patienter med cancer i bukspottkörteln
Patientnätverk för patienter med lungcancer
Patientnätverk för patienter med KLL (kronisk lymfatisk leukemi)
Patientnätverk för patienter med KML (kronisk myeloisk leukemi)
Patientnätverk för patienter med lymfom
Patientnätverk för patienter med melanom (även andra hudcancertyper)
Patientnätverk för patienter med njur- och urinblåscancer
Patientnätverk för patienter med myelom
Patientnätverk för patienter med myeloproliferativa sjukdomar
Patientnätverk för unga vuxna cancerpatienter
Patientnätverk för patienter med PMP (pseudomyxoma peritonei)
Patientnätverk för patienter med sarkom
Patientnätverk för patienter med Waldenströms sjukdom