Gå direkt till innehållet

Kamratstöd annanstans på webben

Även andra aktörer erbjuder kamratstöd för cancerpatienter och deras anhöriga. En del av verksamheten ordnas av en viss aktör, en del består av t.ex. fri diskussion på webben.

Cancerpatienterna i Finland upprätthåller många patientnätverk. Nätverken är öppna för vuxna cancerpatienter och deras anhöriga. Också yrkeskunniga inom hälso- och sjukvården som vårdar cancerpatienter är välkomna med i verksamheten.

Största delen av verksamheten inom nätverken sker på sociala medier och nätverkens egna webbsidor.

Patientnätverk för allogenisk stamcellstransplantation(öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med GIST-tumörer(öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med gynekologisk cancer(öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med cancer i bukspottkörteln(öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med lungcancer (öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med KLL(öppnas i ett nytt fönster) (kronisk lymfatisk leukemi)
Patientnätverk för patienter med KML(öppnas i ett nytt fönster) (kronisk myeloisk leukemi)
Patientnätverk för patienter med lymfom(öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med melanom(öppnas i ett nytt fönster) (även andra hudcancertyper)
Patientnätverk för patienter med njur- och urinblåscancer(öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med myelom(öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med myeloproliferativa sjukdomar(öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för unga vuxna cancerpatienter (öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med PMP(öppnas i ett nytt fönster) (pseudomyxoma peritonei)
Patientnätverk för patienter med sarkom(öppnas i ett nytt fönster)
Patientnätverk för patienter med Waldenströms sjukdom(öppnas i ett nytt fönster)