Gå direkt till innehållet

Kamratstöd genom Cancerorganisationerna

Frivilliga som utbildats av Cancerorganisationerna tillhandahåller kamratstöd för cancersjuka och deras anhöriga på olika håll i Finland. Du kan kostnadsfritt få kamratstöd både ansikte mot ansikte och på distans – på tumanhand och i kamratstödsgrupper.

Jag vill ha en stödperson

Stödpersoner som Cancerorganisationerna har utbildat kan hjälpa den insjuknade och hens anhöriga. Om du vill ha en stödperson, fyll i blanketten nedan så tar vi kontakt med dig.

Kamratstöd annanstans på webben

Även andra aktörer erbjuder kamratstöd för cancerpatienter och deras anhöriga. En del av verksamheten ordnas av en viss aktör, en del består av t.ex. fri diskussion på webben.

Stödperson vid vård i livets slutskede

Cancerorganisationernas stödpersoner kan stötta cancersjuka eller deras närstående i sjukdomens slutskede. 

Diskussionsforum

Diskussionsforumet upprätthålls av Cancerorganisationerna. Det erbjuder en plattform för diskussion kring cancer. Diskussionen pågår främst på finska.