Gå direkt till innehållet

Kamratstöd genom Cancerorganisationerna

Kamratstöd gör det ofta lättare för den sjuka och hens anhöriga. Frivilliga som Cancerorganisationerna har utbildat erbjuder kamratstöd till cancerpatienter och deras anhöriga runt omkring i Finland. Vid sidan av det arbete som yrkeskunniga inom hälso- och sjukvården gör har kamratstödet en egen viktig plats.

Jag vill ha en stödperson

Stödpersoner som Cancerorganisationerna har utbildat kan hjälpa den insjuknade och hens anhöriga. Om du vill ha en stödperson, fyll i blanketten nedan så tar vi kontakt med dig.

Kamratstöd annanstans på webben

Även andra aktörer erbjuder kamratstöd för cancerpatienter och deras anhöriga. En del av verksamheten ordnas av en viss aktör, en del består av t.ex. fri diskussion på webben.

Diskussionsforum

Diskussionsforumet upprätthålls av Cancerorganisationerna. Det erbjuder en plattform för diskussion kring cancer. Diskussionen pågår främst på finska.