Gå direkt till innehållet

Symtom på cancer

Symtom på cancer är mångfacetterade. Cancer kan länge vara symtomfri eller förknippad med allmänna symtom som trötthet eller viktnedgång.

Symtomen förvärras vanligtvis med tiden. De kan dock variera mycket. Många cancertyper utvecklas långsamt under årens lopp. Symtomen påverkas även av cancerns spridningsgrad.Många symtom som cancer ger upphov till liknar symtom förknippade med andra sjukdomar, och i början förekommer det inte nödvändigtvis några symtom alls. Oftast tar det flera år innan cancertumören har blivit så stor att den skulle kunna kännas med händerna.

Symtom som kan vara tecken på cancer:

 • knöl eller sår, som inte läker (också i munnen)
 • födelsemärke, som ändrar form, storlek eller färg
 • hudförändring eller hudskada, som inte funnits tidigare och som växer
 • blodiga uppkastningar, blod i avföring eller urin, blodiga upphostningar
 • hosta som inte går över
 • heshet som inte går över
 • trötthet
 • ändrade avförings- eller urineringsvanor
 • viktnedgång utan känd anledning
 • smärta
 • gulsot

Om du har symtom som oroar dig ta kontakt med din kommuns hälsocentral.