Gå direkt till innehållet

Screening av cancer

Syftet med screening är att hitta sjukdomen i ett så tidigt stadium som möjligt.

Screening betyder att man i hela befolkningen systematiskt letar efter cancer eller dess förstadier.

Syftet med cancerscreening är

  • att hitta sjukdomen i ett så tidigt stadium som möjligt
  • att minska dödligheten i cancersjukdomar
  • att minska cancerincidensen (genom att behandla dess förstadier).

Kommunerna ordnar förhandsbestämd, avgiftsfri screening av bröstcancer och screening av livmoderhalscancer för sina invånare. Några år sedan ordnade en del kommuner också screening av tarmcancer.(öppnas i ett nytt fönster) Läs mera om screeningar.

Utöver cancerscreening på befolkningsnivå kan man ordna screening av andra cancertyper. För tillfället rekommenderas dock endast befolkningsbaserade screeningundersökningar som är godkända som screeningsprogram.

Finlands Cancerregister(öppnas i ett nytt fönster) planerar, genomför och utvärderar massundersökningarna och cancerscreeningsprogrammen i Finland.