Gå direkt till innehållet

Sunda levnadsvanor minskar cancerrisken

Vid uppkomsten av cancer spelar många faktorer relaterade till människans levnadsvanor in. Genom att ändra på sitt beteendemönster och välja rätt kan man påverka sin egen risk för cancer. Orsakerna bakom ett enskilt cancerfall kan man dock aldrig bestämma med säkerhet.

Man kan minska risken för cancer, men det finns inte ännu tillräckligt med tillgänglig information om hur man helt kan förhindra cancer att uppstå.

Cancer kan förebyggas med hjälp av hälsosamma levnadsvanor. Det är alltid bra att motionera regelbundet och äta mångsidigt. Människan behöver rikligt med vegetabilisk föda och fibrer och endast små mängder av rött kött och mättade fetter. Man bör undvika tobaksrökning, alkohol och överdrivet solbadande. Ett sätt att ta hand om sig själv är också att regelbundet gå på hälsokontroller och delta i cancerscreeningar.

Vad förorsakar cancer?

Förebyggande av cancer (på finska)(öppnas i ett nytt fönster)