Gå direkt till innehållet

Cancer är inte en enhetlig sjukdom, utan en grupp olika cancersjukdomar, vilkas symtom, typ och behandling varierar.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Finland. Den näst vanligaste cancerformen är tarmcancer och den tredje är lungcancer. Hos män är den vanligaste cancerformen prostatacancer. Den näst vanligaste är lungcancer och den tredje är tarmcancer.

Varje cancerpatients situation är individuell. Därför kan behandlingen och symtomen vara mycket olika i olika fall.

I kapitlet Cancersjukdomar har vi samlat information om de fem vanligaste cancersjukdomarna i Finland. Artiklarna beskriver cancersjukdomar på en allmän nivå, och tar inte ställning till enskilda cancerfall.

Cancersjukdomar (på finska)

Du kan hitta information om många olika cancersjukdomar även på Terveyskirjasto som finns tillgänglig på Duodecims webbsida (på finska):

Terveyskirjasto (på finska)

Föreningen Cancerpatienterna i Finland ger ut patienthandböcker som distribueras nästan gratis till patienter och deras närstående:

Patienthandböcker