Gå direkt till innehållet
Hopp

Vi har bara denna stund

03.10.2022
Maria Veitola förlorade sin far i pankreascancer, men faderns och dotterns kärlek lever än.

”Det kändes förunderligt och oerhört värdefullt att jag fick närvara vid min fars sista suck. Men sorgen var förkrossande. Det enda som egentligen tröstar, är tiden – det visste jag från tidigare sorger i livet. Det svåraste var att få tiden att gå”, minner sig Maria Veitola som har designat Rosa bandet.

”Det var förbluffande hur resten av världen fortsatte sin gilla gång, medan allting i det egna livet hade förändrats. Jag är tacksam för att jag ändå hade en pappa och att han fick leva så pass länge. På slutsträckan vågade vi också tala om svåra saker.”

Ledsamt efter pappa varje dag

Maria ser det som en betydelsefull och ansvarsfull uppgift att designa Rosa bandet. ”Det är Rosa bandet-insamlingens viktiga uppgift att samla medel för cancerforskningen, men andra viktiga värden är att göra cancern synlig och ha sönder tigandekulturen”, tänker hon.

”Ibland frågar man mig, hur det kommer sig att jag är så modig och hur jag vågar och orkar göra det jag gör. Det beror just på att jag tänker på döden varje dag. Vill jag göra någonting, måste jag bara gå rakt på, för vi har bara denna stund.”

Maria har ledsamt efter sin far vareviga dag, men kärleken har inte försvunnit någonstans. Efter döden har den bara blivit klarare.

 

Text: Anu Koikkalainen

Foto: Lina Jelanski