Gå direkt till innehållet
Information

Stomiskötare stöder patienter med att leva med stomi

17.09.2021
I Finland görs en beaktansvärd del av stomioperationerna på patienter med ändtarmscancer. Stomiskötare Inga-Lill Mäkelä träffar patienterna både före och efter operationen.

En stomi är en kirurgiskt konstruerad avföringsöppning som ersätter den naturliga avföringskanalen. Vid operationen förs tarmändan genom bukväggen upp på huden och patienten får ett stomibandage på magen, en påse där tarminnehållet samlas.

I Finland konstateras årligen över 3000 fall av tarmcancer och antalet ökar. Särskilt ökar ändtarmscancern och patienterna är allt yngre.

”För många av dem blir man tvungen att göra en stomi i samband med canceroperationen. Behovet av stomi beror på var cancern är belägen”, berättar stomivårdare Inga-Lill Mäkelä från Mejlans sjukhus.

En tumör nära analöppningen innebär vanligtvis en permanent stomi. Om cancertumören ligger längre bort från slutarmuskeln, kan det senare vara möjligt att förbinda tarmändarna med varandra igen. I allmänhet får stomin dock vara kvar så länge cancerbehandlingarna pågår. Ibland blir en stomi som avsetts att vara tillfällig permanent.

Åldersspektret bland patienterna är brett, allt från fyrtioåringar till gamla människor. På Mejlans sjukhus har man märkt att det är god praxis att patienten får besöka en stomiskötare redan före operationen.

”På det sättet får patienten en uppfattning om hur det är tänkt att operationen ska förlöpa och om vad livet med en stomi innebär. Vi talar till exempel om hobbyer, motion och sex efter en stomioperation. Också annars är det bättre att få svar på sina frågor direkt av en stomiskötare, att inte vara beroende endast av informationen på webben”, påpekar Mäkelä.

Stomin är lätt att sköta

Det är också praxis att patienten besöker samma stomiskötare på nytt cirka två veckor efter operationen. Stomiskötaren strävar efter att tillsammans med patienten se över hur man kan leva ett så normalt liv som möjligt och det lyckas också i allmänhet väl.

Det är många frågor som patienten börjar fundera på om hur livet ska arta sig med stomin.

”Vi vill stödja patienten med att få i gång en bra vardag. När man blir van är det lätt att sköta stomin. Bandaget på magen är en mjuk hydrokolloidplatta som håller stomipåsen på plats. Beroende på typen av bandage antingen töms påsen eller så byts den ut. Tarmen är inte viljestyrd, så stomipåsen behöver bytas ut eller tömmas enligt tarmens funktion, till exempel två gånger om dagen. Plattan som håller bandaget på plats byts ut ett par tre gånger i veckan”, förklarar Mäkelä.

När man har lärt sig byta bandaget tar det lika lång tid som att gå på toaletten. Mäkelä har i sitt arbete märkt att många upplever stomin som skrämmande, då de inte vet hur den fungerar i praktiken. En vanlig rädsla är att man ska gå omkring och lukta illa resten av livet. Det är helt onödigt. Under de senaste tio åren har hjälpmedlen verkligen gått framåt: påsarna märks knappt och aktivkolfilter filtrerar effektivt lukten.

En cancerdiagnos får alltid patienten att stanna upp. Det är en ganska stor extra chock att få en stomi, men för patienten är det dock i slutändan huvudsaken att få cancern behandlad. Det gör det lättare att anpassa sig.

”Jag kan stödja genom samtal och genom att berätta om andras erfarenheter. Vi uppmanar patienten redan under det besök som äger rum före operationen att bekanta sig med patientorganisationernas kamratgrupper, vi tillhandahåller broschyrer och kontaktuppgifter. Många vill utnyttja den möjligheten. Det är viktigt att man får höra hur andra har gjort för att komma vidare med sin sjukdom, det ger tillit och tro på att man själv ska klara sig.”

I synnerhet de yngre använder mycket den riksomfattande patientorganisationen Finnilcos Facebook-grupper, sådana finns både för patienter och för närstående. Det är lättare att söka hjälp med låg tröskel hos en grupp om man inte ses ansikte mot ansikte. Andra igen tycker om att gå på träffarna på ort och ställe och kan också få vänner bland de andra patienterna.

”Jag vill betona att det i allmänhet är möjligt att leva ett normalt liv också med stomi”, betonar Inga-Lill Mäkelä.

Text: Arja-Leena Paavola
Bild: Eeva Anundi

 

Finnilco rf är en riksomfattande organisation för dem som genomgått en stomioperation eller en motsvarande operation och för analinkontinenspatienter.