Gå direkt till innehållet
Information Stöd

Motion är viktigt också medan cancerbehandlingarna pågår

03.10.2022

Det är viktigt för cancersjuka att motionera och röra på sig mångsidigt så fort de fått sin diagnos.
– Du kan delta i distansmotionen var som helst

Det kommer som en överraskning för många hur mycket cancerbehandlingarna tär på muskelkraften. Det är bra att försöka upprätthålla muskelkonditionen genom muskelstärkande aktiviteter så att konditionen inte rasar under behandlingarna.

”Det är svårare att få motivation att höja muskelkonditionen om den har hunnit bli riktigt dålig”, konstaterar fysioterapeut Marianne Himberg från Västra cancercentret.

”Vi började med distansmotion på nätet våren 2021 och förra hösten utvidgade vi verksamheten.”

Ända från början har Marianne varit med och planerat motionspass.

”Med motionspassen på distans vill vi sporra cancersjuka att motionera”, berättar hon. ”Särskilt muskelstyrkan förbises ofta, även om många nog promenerar och cyklar.”

Det finns internationella studier där man har märkt att över 80 procent av de cancersjuka inte alls sköter sin muskelkondition. I chocken efter diagnosen tänker många kanske att det bara är att koncentrera sig på sina behandlingar.

Man borde dock motionera hela tiden, genast efter diagnosen. Det lönar sig att börja träna muskelkonditionen genast när man fått diagnosen – eller fortsätta träna om det tidigare har ingått i programmet.

”Ju bättre kondition man har, dess bättre tål man också behandlingarna”, påminner Himberg.

Många har den föreställningen att en cancerpatient ska vila och inte anstränga sig för mycket under behandlingarna. Det är en alldeles felaktig uppfattning. Visserligen uppmuntrar man inte till att träna maraton under behandlingarna, men man får röra på sig så mycket man orkar. Motion hjälper till och med mot den utmattning som behandlingarna medför.

”Det var otroligt att se hur trötta människor som mådde dåligt gick hem från motionspasset i bättre skick”, minns Himberg.

”Många tror först när de själva upplever det.”

Finland på efterkälken i fråga om motion för cancersjuka

Också inom hälso- och sjukvården kan det finnas föråldrade attityder och inte nödvändigtvis ens alla inom yrket sporrar tillräckligt till att motionera. Enligt Himberg är Finland när det gäller cancersjuka i motionsfrågor så där tio år efter till exempel Danmark. Också i många andra länder i Europa ingår motion som en mera fast del av cancerpatientens vårdkedja.

”Det är meningen att det ska vara så låg tröskel som möjligt till distansmotionen. Den är avgiftsfri och man kan komma med utan att anmäla sig, det är bara att klicka på webbplatsens Teams-länk.”

Också de anhöriga kan delta i motionen tillsammans med den sjuka.

Halvtimmespass anses vara lämpliga, så länge orkar man gott koncentrera sig och hinner ändå med en mångsidig träning.

Utöver muskelkonditionen är det bra att också träna rörlighet och balans. Särskilt efter operationer är det viktigt att träna rörligheten för då finns det ofta spänningar kvar i kroppen. Det är också skönt med avslappningsövningar som hjälper en att sänka kroppens stresstillstånd och att lära sig slappna av också på egen hand.

Säkert och lätt sätt att motionera

Vi har fått god respons på våra motionspass. De sjuka har uppskattat möjligheten att motionera säkert och lätt därhemma utan risk för infektioner.

Det är Västra cancercentret, där Marianne Himberg arbetar, som har startat den här verksamheten i samarbete med Sydvästra Finlands cancerförening.  Också cancerföreningarna i Satakunta och Österbotten är med, liksom även bröstcancerföreningen Europadonna.

Nu marknadsförs motionspassen riksomfattande eftersom man på distans kan delta lika bra från Utsjoki som från Hangö – eller från utlandet. Nästan hur många som helst ryms ju också med.

”Hemma kan man lätt reglera motionen efter sina krafter, ingen tittar på vad man gör. All rörelse räknas, så också om det känns som att man inte orkar, lönar det sig att försöka ens litet.
Tanken är att få folk med redan under behandlingarna eftersom det redan då är viktigt att hålla muskelkonditionen uppe. Har man något speciellt problem så är det bra att fråga råd av yrkesfolk, tipsar Himberg. Då kan man anpassa vissa rörelser så att de passar en bättre.”

Det är viktigt att motionera också därför att det förbättrar funktionsförmågan och minskar biverkningarna av behandlingarna.

Särskilt för äldre är det viktigt att upprätthålla muskelkonditionen. Om man redan från förut har sämre muskelstyrka, kan behandlingarna minska muskelmassan så mycket att det kan bli svårt att till exempel stiga upp från stolen. Det i sin tur kan göra det svårare att klara av vardagsgöromålen.

En del tänker att man kan träna muskler bara på gym. De här motionspassen visar att man kan träna mångsidigt hemma med tyngden av sin egen kropp.

Naturligtvis kan man träna för sig själv också, men när man deltar i en ledd grupp är motionspasset säkert mångsidigt och alla viktiga muskelgrupper får träning. Och om man gör det till en vana, blir träningen av – många har svårt att få motivation att gympa på egen hand.

Live-motion är förstås också ett gott alternativ, särskilt då när det inte finns någon speciell infektionsrisk och en lämplig grupp finns på nära håll.

Åtminstone i Åbo finns det också avgiftsfria konditionssalstider för cancersjuka och många regionala cancerföreningar ordnar olika motionsgrupper.

Text: Maarit Rautio
Bild  Pasi Leino

Distansmotionen är avgiftsfri och man kan komma med utan anmälan, bara genom att klicka på Teams-länken på webbplatsen Allt om cancer.
https://www.kaikkisyovasta.fi/tule-mukaan-etaliikuntaan/ (delvis på svenska)

Distansmotionen startade den 19 september och varje vardag hålls en halvtimmessession.

  • På måndagarna tränas muskelkondition.
  • Varannan tisdag är det lymfgymnastik.
  • Onsdagar är det fasciamethod där man tränar rörlighet och balans.
  • Torsdagar är det avslappning.
  • Fredagar gympar vi på svenska.

Torsdagens och fredagens sessioner är inspelade och kan alltså ses när och hur många gånger som helst.
Måndagar, tisdagar och onsdagar är gympan live och man deltar via Teams-programmet.