Gå direkt till innehållet
Gott liv

Du är en sexuell varelse också när du är sjuk

06.05.2021
Sexualitet är en skattkista som vi alla bär med oss. Det lönar sig att tala om det och fråga om det, inte bara försöka gissa sig till andras tankar och känslor, säger sexualterapeut Hannele Arvekari.

Cancer är i allmänhet en livshotande sjukdom, och när man får en diagnos börjar man omprioritera sina livsvärden. Man funderar på vad som verkligen är nödvändigt och vilka behov som under sjukdomstiden kan få vänta. Å andra sidan är det just när man är sjuk som man behöver energi, välbefinnande och kraft.

”Vissa tycker att det inte är lämpligt att tänka på sex när man har blivit allvarligt sjuk”, säger sexualterapeut Hannele Arvekari.

Hon brukar vara med på Cancerorganisationernas anpassningsträningskurser och tala om sexualitet. Ibland föreläser hon, men oftast leder hon gruppsamtal.
Arvekari betonar att sexualitet är en egenskap som vi alla bär med oss från födseln till döden.

”Sex är bara en del av sexualiteten.”

Man kan sammanfatta det så att sexualitet är det vi är och sex det vi gör. Till sexualiteten hör den sexuella utvecklingen och sexuella läggningen, biologiskt och socialt kön, könsidentitet och reproduktiva frågor.

Även sjuka människor behöver sexuell energi

En del, i synnerhet äldre, cancerpatienter vill låta bli att delta i den del av anpassningsträningskurserna som tar upp sexualterapi. De kanske tror att där bara talas om sex, och säger att det inte är aktuellt för dem längre.

”Då brukar jag uppmana kurshandledaren att uppmuntra dem att delta. Sexualiteten gäller människor i alla åldrar och kan inte skiljas åt från självet”, säger Hannele Arvekari.

Vad talar man då om där? Arvekari berättar att samtalen bland annat handlar om att uttrycka sig som en sexuell varelse.

”Man kan uttrycka det genom musik, motion, skrivande och allt sådant där man känner att man lever fullt ut och känner att man är man, kvinna eller intergender.”

Någon uttrycker sin sexualitet genom att laga god mat, en annan genom att hugga ved eller serva sin bil och en tredje genom att dansa eller sjunga. Man kan naturligtvis uttrycka det också genom att ha sex solo eller tillsammans.

”Det lönar sig att utnyttja den energi och kraft man får av sexualiteten, i synnerhet i den tunga och krävande livssituation man hamnar i när man får cancer.”

Kärlek och beröring är viktigt för alla

Sjukdomen kan medföra många fysiska förändringar. En del av dem syns utåt, såsom ett svullet ansikte eller flintskalligt huvud. Annat är gömt under kläderna, såsom operationsärr och förlorade bröst. En del är funktionella förändringar, såsom erektil dysfunktion, och andra vet man bara.

Alla dessa förändringar påverkar ens självbild och självkänsla. I hur hög grad de påverkar en beror i allmänhet på hur stor betydelse de här frågorna tidigare har haft för en. Man kan likväl inte förringa någons upplevelse genom att säga att det bara är yta.

Det som enligt undersökning är viktigt för kvinnan är hur attraktiv hon är och om hon duger för den andra.

Sexualitet är en egenskap som vi alla bär med oss från födseln till döden.

Denna iakttagelse får stöd också av Hannele Arvekaris erfarenheter från sitt terapiarbete:

” Om det har gjorts intrång i en kvinnas kropp under behandlingarna, det må sedan vara ett sår i magen, på halsen eller vid brösten, eller andra förändringar, kan det få hennes upplevelse av sig själv som en hel sexuell varelse att krackelera.”

Å andra sidan betonar Arvekari att medan de här sakerna är av stor betydelse för en del människor, kan andra helt enkelt glädja sig över att behandlingarna har haft effekt.

Undersökningar visar att män å sin sida inte verkar uppfatta sin egen attraktivitet som något särskilt viktigt, eller åtminstone medger de inte att de skulle oroa sig över det. De talar ofta om funktionella frågor, såsom sin förmåga att genomföra samlag. Även om prostatacancer är den vanligaste cancern hos män kan erektionen försämras också av andra allvarliga sjukdomar och av den stress som sjukdomar orsakar.

”Samtalen ger dock vid handen att kärlek, närhet och beröring är lika aktuella för både kvinnor och män”, säger Arvekari.

Gissa inte, fråga

För cancerpatienter som inte deltar i de här kurserna kan sexualiteten komma till tals redan på sjukhuset, om det finns en sexualterapeut där som rör sig på avdelningarna och berättar om sina tjänster.

Enligt Hannele Arvekari lönar det sig att tala, även om det i början kan kännas svårt.

Frågor som ofta ställs på kurserna är om sexualiteten också angår mig som är sjuk, får jag njuta av sex eller är jag längre attraktiv. Många undrar om det alls ska gå att hitta en partner, och om man hittar, så i vilket skede man ska våga berätta om sin sjukdom: ”Blir han skraj om jag visar mitt ärr?”

Är man mycket sjuk kanske ens partner undrar hur den ska våga röra en så att man inte ”går sönder”. Den sjuka kan tro att den andra inte vill ha en längre, när man har förändrats. Egentligen vill båda två, men de vågar inte närma sig varandra.

”Jag blir tillfrågad hur man ska kunna säga att man vill ha sex eller mer intimitet utan att förolämpa eller skrämma den andra. Är jag hemsk när jag har lust, trots att jag fortfarande får behandling?”

Problemet är ofta att man försöker läsa den andras tankar, eller hoppas att den andra läser ens egna tankar. Vi gissar för mycket vad den andra tänker.

”Det bästa är att ställa en rak fråga. Får jag tala med dig om en sådan här sak?”

Man behöver inte genast ha sex

Hannele Arvekari rekommenderar att man bekantar sig med sin förändrade kropp i lugn och ro med alla sinnen. Man behöver inte genast ha sex eller försöka tillfredsställa sig själv. Man kan till exempel skapa stämning i sin omgivning, pröva hur det smakar med en god dryck eller med choklad, eller hur man påverkas av musik man tycker om, men inte på länge har lyssnat på ordentligt. Även att röra sig ute i friska luften och i naturen öppnar sinnena, särskilt om man länge har hållits inomhus eller omgiven av sjukhuslukt.

”Du kan läsa erotisk litteratur, titta på film eller konst och småningom se hur kroppen reagerar och vad som känns bra.”

Man kan känna sig för på den förändrade kroppen och på ärren tillsammans med sin partner, beröra och stryka på salva och ge kroppen tid att vakna och känna lust. Man kan inte tvinga fram det.

”För att du ska kunna njuta, måste du känna dig avslappnad och trygg.”

Det lönar sig inte att tänka på sexualiteten problemorienterat, att man har problem med erektionen, med lusten eller med torra slemhinnor, utan utifrån alla de möjligheter man har kvar.

 

Tiina Pelkonen
Foto Tomi Westerholm