Gå direkt till innehållet

Cancervården står inför stora frågor

23.05.2023
I Finland har det uppstått en debatt om hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose cancerpatienters behov i framtiden. Den åldrande befolkningen ökar redan i sig vårdbördan och med stigande ålder följer ett ökande antal cancerfall.

Årligen får cirka 35 000 personer i Finland en cancerdiagnos. Siffran beräknas 2035 vara uppe i drygt 46 000.

”Cancer ökar i synnerhet bland personer över 75 år. De vanligaste cancerformerna, exempelvis bröst- och prostatacancer, fortsätter därför att öka, och fler fall av tarmcancer, non-Hodgkin-lymfom och hudcancer kommer att upptäckas. Åldern är den viktigaste faktorn eftersom risken att få cancer ökar med åldern”, säger Johanna Mattson, ledande överläkare på HUS Cancercentrum.

I Finland står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Redan nu är tillgången till personal ett problem. Utbildad vårdpersonal tar andra vårdjobb och unga människor söker jobb inom helt andra områden. Vi har att göra med ett europeiskt och i många fall ett globalt fenomen. Det finns olika sätt att göra arbetet mer attraktivt. Exempelvis på HUS Cancercentrum är tillgången till personal fortfarande god och fasta tjänster har kunnat tillsättas.

”En bidragande faktor kan vara att vi har tagit fram ett studieprogram för cancersjukskötare tillsammans med yrkeshögskolan Metropolia. Utbildningen vänder sig till cancersjukskötare i olika roller och kan avläggas vid sidan av arbetet. Arbetet upplevs som mer meningsfullt när man kan utveckla sin kompetens”, påpekar Johanna Mattson.

”Det är värt att komma ihåg att ingen situation varar för evigt. Det kommer alltid att finnas problem att lösa, och vi kommer också att ta oss igenom det här. Vi satsar hela tiden på att förbättra vår verksamhet och våra behandlingar. Vidare har vi föreslagit att Finland utarbetar en nationell cancerstrategi för att styra och främja prevention, diagnostisering, vård och behandling, rehabilitering och vetenskaplig forskning inom cancerområdet.”

En strategi behövs bland annat för att stärka jämlikheten mellan patienterna och förbättra tillgången till effektiva behandlingar. Dessutom är regionala och socioekonomiska skillnader i cancerförekomst och cancerdödlighet frågor som vi måste ta tag i.

Professionell vård för äldre cancerpatienter

I framtiden kommer det att finnas ett ökande behov av specialister inom cancervård för äldre. Till exempel biverkningarna av behandlingarna tenderar att vara allvarligare hos äldre personer, och personer med minnesproblem kan ha svårt att hålla sig till behandlingen. När det gäller äldre personer är det också viktigt att kunna bedöma vilka behandlingar som är lämpliga för varje enskild individ och att inte över- eller underbehandla patienterna.

Hela 40 procent av cancerfallen kunde förebyggas med hälsosam livsstil.

Så tidig upptäckt som möjligt är avgörande för bästa möjliga behandlingsresultat Därför är det alltid till fördel att delta i cancerscreeningar, säger Johanna Mattson.

Text Arja-Leena Paavola
Bild: Hus/kommunikation