Gå direkt till innehållet
Patientstigen

Cancerpatienter drar sig inte för att träna sig svettiga

10.09.2020
De lyfter kettlebell, tränar planka och cyklar energiskt på motionscykel. I idrottslaboratoriet vid Åbo universitetscentralsjukhus stretar tio cancerpatienter på i takt med medryckande musik.  Meningen är att genom motionen påverka kroppens välmående på ett övergripande sätt, den mentala hälsan inte att förglömma.

I den första idrottsinterventionsgruppen som vid årets början startade vid Åbo universitetscentralsjukhus deltar tio bröst- och tarmcancerpatienter som får kemoterapi. Det är fråga om en pilotstudie som syftar till att ta fram forskningsdata om motionens inverkan på cancerpatientens funktionsförmåga, muskelstyrka och uthållighet. Också livskvaliteten följs upp under studiens gång.

En av dem som deltar i gruppen är Sirpa Asukas som har bröstcancer. Hon var aktiv motionär redan innan hon blev sjuk, med löpning som specialintresse. En god allmänkondition gör det lättare att klara av påfrestande behandlingar.

”Just nu får jag kemoterapi. I början mådde jag mycket dåligt och det kändes som att jag inte riktigt orkar gå någonstans. Men nu har jag märkt att det piggar upp att delta i motionsgruppen, det är rörelserna förstås, men också umgänget med de andra gruppmedlemmarna. Efter träningen känner jag mig mycket mera energisk och tiden går också väldigt fort här”, säger Asukas tacksamt.

De som är med i gruppen tränar riktigt ordentligt

Till programmet hör ledd träning i uthållighet och muskelstyrka under åtta veckors tid. Gruppen kommer samman två gånger i veckan och varje träning varar i en och en halv timme. Den omfattar ett pass på motionscykel eller gång på löpmatta samt styrketräning. Varje omgång avslutas med tänjningar och avslappningsövningar. Dessutom får alla hemuppgifter för självständig träning.

Sirpa Asukas tränar planka, gör olika rörelser med en kettlebell och trampar på en motionscykel.

”När jag fick min diagnos var jag mycket rädd för att närmast bli sängliggande och för att det skulle bli tufft att klara vardagen på grund av behandlingarna. Nu känns det som att jag också själv kan göra mycket för hur jag mår. Jag är medveten om att det här är en pilotgrupp, och såtillvida är jag privilegierad när jag får delta. Jag önskar verkligen att också alla andra cancerpatienter hade möjlighet till motsvarande aktiviteter”, säger Asukas.

Det har gjorts tryggt att träna

 De yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är med i projektet följer deltagarnas hälsotillstånd och före träningen kollar sjuksköterskan Maijastina Rekunen läget med mätningar och intervjuer att ser till att det är tryggt att motionera just den dagen. Forskningsläkaren Salla Lempiäinen kan också konsulteras under hela interventionen. En fysioterapeut planerar dagens tema och kollar träningstekniken. Samtidigt kan man beakta eventuella individuella begränsningar, såsom knäslitage, och anpassa den fysiska aktiviteten därefter.Bra musik i bakgrunden gör humöret bättre och träningen effektivare. Att träna tillsammans är ett incitament för alla gruppdeltagare och dessutom är den sociala dimensionen utan tvekan mycket hälsofrämjande. Gruppdeltagarna har lärt känna varandra, vissa har blivit vänner, och de delar erfarenheter, tips och tankar vid de gemensamma träffarna. Stämningen är bra och det är lätt att träna i en angenäm atmosfär.

”ledd uthållighets- och styrketräning är det mest effektiva och nyttiga sättet för cancerpatienter att motionera”

”Vi är ett riktigt bra gäng som kan ge kamratstöd. Vi pratar mycket, men deppar inte. Den goda stämningen bidrar till allas vårt välmående”, har Olli Ervanko märkt.
I november 2019 diagnostiserades han för cancer i tjocktarmen och hade också andra underliggande sjukdomar såsom typ 2-diabetes.

”Jag har haft en riktigt bra grundkondition, men under hela mitt vuxna liv faktiskt varit mycket stel. Antagligen har det med det att göra att jag har haft smärtor i händer och överarmar som väcker mig om natten. Nu har jag märkt att jag på sista tiden har sovit mycket bättre. Jag tror att redan motionen i sig har en inverkan. En annan viktig sak är att jag har fått individuell handledning av en fysioterapeut och fått lära mig sådana rörelser som förbättrar kroppens rörlighet och fått smärtan att försvinna. Jag tycker att det här har varit en superb rehabilitering och jag upplever att jag har fått mycket hjälp. Nu är mitt hälsotillstånd gott”, säger Ervanko nöjt.

Motion minskar risken att insjukna på nytt

Idrottsinterventionen ingår i Marianne Himbergs lärdomsprov i klinisk expertis inom cancerbehandling för högre yrkeshögskoleexamen vid Åbo yrkeshögskola. Rekryteringen till undersökningen inleddes i början av året och de som enligt kriterierna var lämpliga valdes ut bland de remisser som kommit in till cancerkliniken på ÅUCS.

”Enligt internationella forskningsrön är ledd uthållighets- och styrketräning det mest effektiva och nyttiga sättet för cancerpatienter att motionera. På grundval av tidigare studier är det känt att den som har cancer mår bättre, att de negativa effekterna av cancerbehandlingar och utmattningen minskar och att livskvaliteten förbättras när man tränar. Även cancerbehandlingarna kan ge bättre resultat med motion”, förklarar Himberg.

Motion minskar dessutom risken för cancerrecidiv och för andra sjukdomar. Strävan är att patienterna ska vara i gott skick för behandlingarna och att bidra till att återgången till ett normalt liv efter behandlingen ska lyckas bra.

” Vi har också som mål att bryta olika myter om motion och cancer. I allmänhet uppmanas cancerpatienter att vila och samla krafter på grund av den tunga sjukdomen. Men när man vilar tillräckligt länge orkar man inte ens med vanliga vardagliga aktiviteter som att gå i trappor eller gå och handla. Cancerpatienters sjukledighet kunde också kallas rehabiliteringsledighet. Det namnet har en mera positiv klang”, säger Himberg.

De erfarenheter vi har samlat hittills är mycket lovande.

”Känslan man har efter träningen är kanske det viktigaste just nu i den här fortfarande pågående studien: responsen från deltagarna har varit ytterst positiv. De har varit nöjda och samtidigt tänkt att alla cancerpatienter borde få tillgång till en sådan här möjlighet. Min stora dröm är att kunna erbjuda varje cancerpatient möjlighet till ledd motionsträning, oberoende av boningsort eller sjukvårdsdistrikt.”

 

Text Arja-Leena Paavola
Foto Vesa Tyni

 

PUFF