Gå direkt till innehållet

Efter behandlingen – uppföljning

Efter behandlingen överförs patienten till uppföljning. Cancerpatienterna följs upp med jämna mellanrum. Uppföljningen sker på olika sätt beroende på cancertypen och spridningsgraden. Ofta börjar man med att följa upp patienten inom specialsjukvården. Senare sker uppföljningen inom primärvården.

Det är viktigt att följa upp patienten för att kontrollera om cancerbehandlingen förorsakar biverkningar, upptäcka ett eventuellt återfall av cancern och säkerställa att patienten återhämtar sig väl.

Rehabilitering

Vid uppföljningen utför man en klinisk undersökning och laboratorie- och avbildningsundersökningar. Undersökningarna varierar enligt cancertypen, spridningsgraden och vårdrekommendationen.

Ytterligare undersökningar görs på basis av symtom som patienten eventuellt upplever. Därför är det viktigt att patienten under uppföljningsbesöken berättar för läkaren om alla sina symtom. Därutöver fäster man uppmärksamhet på hur patienten psykiskt har återhämtat sig efter sjukdomen.

Livet efter att ha haft cancer

Det väcker ofta ångest och osäkerhet hos patienten att efter behandlingen flyttas över till uppföljningen. Vårdpersonalen försöker då stödja patienten och berätta, var hen vid behov kan få hjälp.

Även Cancerorganisationernas rådgivningstjänster står till förfogande.

Hur ofta följer man upp patienten?

Det beror på cancertypen hur frekvent patienten behöver följas upp. Uppföljningsbesök som upprepas med mycket korta, 1–3 månaders, mellanrum rekommenderas endast vid vissa aggressiva cancersjukdomar.

Ju längre tid det har gått efter diagnosen, desto mindre blir oftast risken för återfall. Å andra sidan kan några cancersjukdomar, som till exempel bröstcancer, återkomma efter flera år eller årtionden. Det finns inget entydigt svar på hur länge uppföljningen borde fortgå. Ofta går patienten på regelbundna uppföljningsbesök i ungefär fem år.  Därefter går man över till behovsbaserad uppföljning. Ibland blir cancersjukdomen kronisk. Då planerar man vården och uppföljningen individuellt.

Kronisk cancer

Olika behandlingsformer för cancer kan också förorsaka sena biverkningar, som till exempel öka risken för hjärtsjukdomar. Därför är det viktigt att hälsovårdstjänsterna är lätt tillgängliga och patienterna deltar i screeningar och hälsokontroller.

Källor

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.