Gå direkt till innehållet

Ansökningsinstruktioner

Anvisningarna om hur söka till kurser som Cancerorganisationerna ordnar.

Cancerorganisationernas kurser

Du kan söka till en kurs som Cancerorganisationerna ordnar och Veikkaus stöder genom att fylla i formuläret som finns på denna sida (pdf).

Ansökan till kurs för cancerpatienter (individ-, par och familjkurs) (pdf)

Ansökan till kurs för dig som förlorat din anhörig (pdf)

Blanketter är också tillgängliga hos de regionala cancerföreningarna eller de rikstäckande patientorganisationerna.

Kursansökan ska tillsammans med bilagorna skickas till den regionala cancerföreningen eller patientorganisationen som ordnar kursen.

Ansökningstiden tar slut ungefär en månad innan kursen börjar. Tidpunkten och ansökningstiden för varje enskild kurs finns på listan över kurserna.

Om det finns lediga platser, kan man ta emot nya deltagare också efter att ansökningstiden gått ut.

Fpa:s kurser

Du kan söka till Fpa:s anpassningsträningskurser genom att fylla i rehabiliteringsansökan KU 132(öppnas i ett nytt fönster). Blanketterna är tillgängliga också i Fpa:s lokalbyråer, hos cancerföreningar, rehabiliteringsledare på sjukhuset och cancersjukskötare.

Ett B-läkarutlåtande eller en medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter bör bifogas till ansökan. Utlåtandet ska också beskriva för vilken sjukdom eller skada du behöver rehabilitering för, hurdan din funktionsförmåga är, vilken rehabilitering har rekommenderats och vilka som är grunderna till och målsättningarna för rehabiliteringen. Kursansökan levereras till Fpa:s lokalbyrå.

Mera information om Fpa:s kurser och lediga kursplatser får du på Fpa:s webbtjänst.

Rehabiliteringskurser och anpassningsträning (Fpa)(öppnas i ett nytt fönster)

Kostnaderna

Kurserna där Veikkaus står för kostnaderna är avgiftsfria.

Deltagarna betalar självrisken för rekreationskursen. Reseersättning betalas inte, och man kan inte få rehabiliteringspenning medan man är på en rekreationskurs.

Mera information om kurserna får du

 

Behandlingen med ditt samtycke av dina personuppgifter i samband med kurser(öppnas i ett nytt fönster)