Gå direkt till innehållet

Ansökningsinstruktioner

Anvisningarna om hur söka till anpassningsträningskurser som Cancerorganisationerna ordnar eller till Fpa:s kurser.

Cancerorganisationernas kurser

Du kan söka till en anpassningsträningskurs som Cancerorganisationerna ordnar och Penningautomatföreningen stöder genom att fylla i formuläret som finns på denna sida (pdf).

Ansökan till kurs för cancerpatienter (individ- par- och familjkurser) (pdf)

Blanketter är också tillgängliga hos de regionala cancerföreningarna eller de rikstäckande patientorganisationerna.

Kursansökan ska tillsammans med bilagorna skickas till den regionala cancerföreningen eller patientorganisationen som ordnar kursen.

Ansökningstiden tar slut ungefär en vecka innan kursen börjar. Tidpunkten och ansökningstiden för varje enskild kurs finns på listan över kurserna.

Om det finns lediga platser, kan man ta emot nya deltagare också efter att ansökningstiden gått ut.

Fpa:s kurser

Du kan söka till Fpa:s anpassningsträningskurser genom att fylla i rehabiliteringsansökan KU 132(öppnas i ett nytt fönster). Blanketterna är tillgängliga också i Fpa:s lokalbyråer, hos cancerföreningar, rehabiliteringsledare på sjukhuset och cancersjukskötare.

Ett B-läkarutlåtande eller en medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter bör bifogas till ansökan. Utlåtandet ska också beskriva för vilken sjukdom eller skada du behöver rehabilitering för, hurdan din funktionsförmåga är, vilken rehabilitering har rekommenderats och vilka som är grunderna till och målsättningarna för rehabiliteringen. Kursansökan levereras till Fpa:s lokalbyrå.

Mera information om Fpa:s kurser och lediga kursplatser får du på Fpa:s webbtjänst.

Rehabiliteringskurser och anpassningsträning (Fpa)(öppnas i ett nytt fönster)

Kostnaderna

Anpassningsträningskurserna där Penningautomatföreningen och Fpa står för kostnaderna är avgiftsfria. Fpa betalar reseersättning enligt taxan för allmän kollektivtrafik. Det är också möjligt att få rehabiliteringspenning om man är tvungen att ta ledigt från arbetet och inte får lön medan man är i rehabilitering.

Deltagarna betalar självrisken för rekreationskursen. Reseersättning betalas inte, och man kan inte få rehabiliteringspenning medan man är på en rekreationskurs.

Mera information om kurserna får du

 

Behandlingen med ditt samtycke av dina personuppgifter i samband med kurser(öppnas i ett nytt fönster)