Gå direkt till innehållet

Anpassningsträning

De svenskspråkiga anpassningsträningskurserna som Cancerorganisationerna och Fpa ordnar 2019.

Svenskspråkiga kurser

Svenskspråkiga kurser hittar du här. Under varje kurs nämns det om kursen finansieras av FPA eller Veikkaus. Det finns skilda ansökningsblanketter för kurser som ordnas av Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för kurser som finansieras av Folkpensionsanstalten (FPA).

 

STEA:s kurser år 2020

Livet här och nu – cancersituationen som livsförändringKARLEBY 

Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras anhöriga 

2.3, 9.3, 16.3, 23.3, 30.3, 6.4.2020, vi träffas 6 gånger á 3 h/gång kl. 17-20. 

Ansök med STEA:s blankettAnsökningstiden är kontinuerlig. 

Förfrågningar tel. 010 843 6008 

 

Livet här och nu – cancersituationen som livsförändringVASA  

Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras anhöriga 

1.9-6.10.2020, vi träffas 6 gånger á 3 h/vecka kl. 17-20. 

Ansök med STEA:s blankettAnsökningstiden är kontinuerlig. 

Förfrågningar tel. 010 843 6006 

 

FPA kurser på svenska år 2020

10. – 14.2.2020 Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns)
FPA:s kurs   75091

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
10+10 platser

20. – 24.4. 2020  Parkurs för bröstcancerpatienter (ingen åldersgräns)
FPA:s kurs    75136

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
10+10 platser

19. – 23.10.2020   Parkurs för cancerpatienter (ingen åldersgräns)    
FPA:s kurs    75149

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
10+10 platser

16. – 20.11.2020 Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns)
FPA:s kurs   75497

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
10+10 platser