Anpassningsträning

De svenskspråkiga anpassningsträningskurserna som Cancerorganisationerna och Fpa ordnar 2019.

Svenskspråkiga kurser

Svenskspråkiga kurser hittar du här. Under varje kurs nämns det om kursen finansieras av FPA eller Veikkaus. Det finns skilda ansökningsblanketter för kurser som ordnas av Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för kurser som finansieras av Folkpensionsanstalten (FPA).

Parkurs för patienter med kronisk cancer

På kursen diskuteras hur sjukdomen påverkar er vardag, era roller och ert parförhållande. Ni får även granska era egna resurser
och metoder att hantera vardagen och att leva livet med kronisk cancer. Deltagarna övernattar på kursen.
TID: 18.–21.3.2019
PLATS: Alskathemmet, Korsholm
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening