Gå direkt till innehållet

Anpassningsträning

De svenskspråkiga anpassningsträningskurserna som Cancerorganisationerna och FPA ordnar 2021.

Svenskspråkiga kurser

Svenskspråkiga kurser hittar du här. Under varje kurs nämns det om kursen finansieras av FPA eller Veikkaus. Det finns skilda ansökningsblanketter för kurser som ordnas av Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för kurser som finansieras av Folkpensionsanstalten (FPA).

 

Parkurs för patienter med obotlig cancer och deras närstående

Kursen är avsedd för cancerpatienter med obotlig cancer och deras närstående. Målsättningen med kursen är att ge redskap, stöd och att klara av att leva med diagnosen obotlig cancer.
TID: Vi träffas 12.–15.4.2021
PLATS: Härmä rehabiliteringsscenter, Ylihärmä
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening
Kursen finansieras av Veikkaus. Ansök med STEA:s blankett.

 

Livet här och nu – Cancer-situationen som livsförändring

Kursen är avsedd för cancersjuka och deras makar. På kursen granskar ni tillsammans hur sjukdomen påverkar er vardag och ert parförhållande. Ni kan delta i kursen under eller efter behand-lingen. Kontinuerlig ansökningstid.
TID: Vi träffas 12.4.­-17.5.2021
PLATS: Österbottens Cancerförening, Jakobstad
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening

 

Livet här och nu – Cancer-situationen som livsförändring

Kursen är avsedd för cancersjuka och deras makar. På kursen granskar ni tillsammans hur sjukdomen påverkar er vardag och ert parförhållande. Ni kan delta i kursen under eller efter behand-lingen. Kontinuerlig ansökningstid.
TID: Vi träffas 2.9.–5.10.2021
PLATS: Österbottens Cancerförening, Vasa
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening

 

FPA kurser på svenska år 2021

Publiceras senare.