Gå direkt till innehållet

Kurser

De svenskspråkiga kurserna som Cancerorganisationerna och FPA ordnar 2023.

Svenskspråkiga kurser

Svenskspråkiga kurser hittar du här. Under varje kurs nämns det om kursen finansieras av FPA eller Veikkaus. Det finns skilda ansökningsblanketter för kurser som ordnas av Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för kurser som finansieras av Folkpensionsanstalten (FPA).

 

När cancern inte går att bota 

Kursen är avsedd för cancerpatienter, där sjukdomen inte går att bota, och deras närstående 
TID: Vi träffas 2.–5.5.2023
PLATS: Härmä rehabiliteringsscenter, Ylihärmä
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening
Ansökan till kursen görs via ansökningsblankett.  
Sänds med post till:  
Österbottens Cancerförening rf , Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad. 

Målsättningen med kursen är att ge kunskap, kamratstöd och verktyg att klara av att leva med en obotlig cancer. Att kunna hantera situationen både fysiskt och psykiskt i vardagen, genom det stöd som kursen ger. Klientens egna resurser och sättet på hur klienten löser sina problem ger oss en riktning hur vi närmar oss klienten och hens närstående. Målsättningarna läggs upp ur klientens perspektiv och kursen förverkligas enligt klientens hälsa och resurser. Klientens egna målsättningar samt hela kursens målsättningar ges till alla deltagare efter kursens avslutning. 

Tillsammans i sorgen-kurs  

Fös dom som har förlorat sin make/maka i cancer
TID 23.5-26.5.2023
PLATS: Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12 65760 Iskmo, Korsholm
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening
Ansökan till kursen görs via ansökningsblankett.
Sänds med post till:
Österbottens Cancerförening rf, Nedre torget 3, 4våning, 65100 Vasa

Syftet med kursen är att hjälpa dig att klara med dina egna resurser och för att kamratstöd i den utmanande livssituationen. Kursens program innehåller samtal, musik, konstterapi och friluftsliv i fina naturen men fram för allt att umgås med dem som har upplevt samma sak. Kursen är riktad för dig som har förlotar din make/maka i cancer.

FPA kurser på svenska år 2023

FPA kurser på svenska år 2023 

Parkurs för personer med prostatacancer (85485)
6.3.-10.3.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med cancer under 50 år (85533)
17.4.-21.4.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med bröstcancer (85519)
8.5.-12.5.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med cancer under 68 år (85534)
12.6.-16.6.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med prostatacancer (85486)
11.9.-15.9.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med bröstcancer (85520)
30.10.-3.11.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med cancer över 68 år (85535)
11.12.-15.12.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä

 

Mer information: Anpassningstraning för vuxna med cancer