Gå direkt till innehållet

Anpassningsträning

De svenskspråkiga anpassningsträningskurserna som Cancerorganisationerna och Fpa ordnar 2019.

Svenskspråkiga kurser

Svenskspråkiga kurser hittar du här. Under varje kurs nämns det om kursen finansieras av FPA eller Veikkaus. Det finns skilda ansökningsblanketter för kurser som ordnas av Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för kurser som finansieras av Folkpensionsanstalten (FPA).

Anpassningkurser 2019

7.-11.10.    Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns), Härmä SPA
FPA:s kurs  75496

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
5+5 platser kvar

21.-19.10.   Parkurs för cancerpatienter (ingen åldersgräns), Härmä SPA    
FPA:s kurs 70835

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
3+3 platser kvar

Förfrågningar:
Nina Karlsberg 06 483 1490, Härmä Rehabiliteringscenter,
(ansökningstid minst 5 veckor innan kursstart)
eller 010 843 6001, Österbottens Cancerförening rf


STEA:s kurser år 2019

 Parkurs för patienter med kronisk cancer

Patienter med kronisk cancer och deras anhöriga 1-4.10.2019, Alskathemmet.
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf. Ansök med STEA:s blankett.
Förfrågningar tel. 010 843 6006

 

FPA kurser på svenska år 2020

10. – 14.2.2020 Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns)
FPA:s kurs   75091

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
10+10 platser

20. – 24.4. 2020  Parkurs för bröstcancerpatienter (ingen åldersgräns)
FPA:s kurs    75136

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
10+10 platser

19. – 23.10.2020   Parkurs för cancerpatienter (ingen åldersgräns)    
FPA:s kurs    75149

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
10+10 platser

16. – 20.11.2020 Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns)
FPA:s kurs   75497

Ansökningarna skickas direkt till det lokala FPA:s byrå
10+10 platser