Anpassningsträning

De svenskspråkiga anpassningsträningskurserna som Cancerorganisationerna och Fpa ordnar 2019.

Svenskspråkiga kurser

Svenskspråkiga kurser hittar du här. Under varje kurs nämns det om kursen finansieras av FPA eller Veikkaus. Det finns skilda ansökningsblanketter för kurser som ordnas av Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för kurser som finansieras av Folkpensionsanstalten (FPA).

Tyvärr finns det inga kurser på svenska i år.