Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationernas kurser

Cancerorganisationerna erbjuder cancerpatienter och deras anhöriga anpassningsträningskurser som en del av rehabiliteringsverksamheten. Också rekreationskurser finns tillgängliga för både cancerpatienter och deras anhöriga. Kurser som är riktade till cancerpatienter ordnas av regionala cancerföreningar och rikstäckande patientorganisationer antingen självständigt eller i samarbete med rehabiliteringscenter.

Anpassningsträningskurserna

Rekreationskurser

Cancerorganisationernas kurser kompletterar de tjänster som den offentliga hälsovården och Fpa erbjuder. Kurserna finansieras av Penningautomatföreningen.

Syftet med anpassningsträningskurserna är att hjälpa de insjuknade och deras anhöriga att tackla livsförändringen som cancern medför och att trots cancern leva ett så gott liv som möjligt.

Kurserna erbjuder till exempel:

  • expertföreläsningar
  • samtal
  • funktionellt grupparbete
  • kamratstöd
  • motion
  • rekreationsverksamhet.

Hurdana kurser finns det för cancerpatienter?

De flesta anpassningsträningskurserna som Cancerorganisationerna erbjuder är riktade till patienter med en viss cancertyp. I en del kurser kan alla cancerpatienter delta. För dem som förlorat en nära anhörig finns egna kurser, likaså för barn, ungdomar och familjer. Därutöver ordnar man funktionella temakurser som har sin tyngdpunkt på kreativ verksamhet och motion.

Anpassningsträningskurserna kan vara intensivkurser på 3–5 dagar som ordnas på rehabiliteringscenter i olika delar av landet. De kan också vara kurser som består av 2–8 träffar i en närliggande lokal, till exempel i den regionala cancerföreningens utrymmen.

I kursutbudet hittar man kurser där man deltar ensam, som par eller med familjen. I parkurser kan man delta tillsammans med sin livskamrat, en nära vän eller en annan närstående.  I vissa par- och familjekurser kan man delta också ensam.

Man kan söka till en anpassningsträningskurs inom 1–2 år efter insjuknandet, när behandlingen redan avslutats eller snart ska avslutas. Till kurserna väljs i första hand cancerpatienter som inte tidigare fått rehabilitering.

Anpassningsträningskurserna för cancerpatienter och deras anhöriga

Ansökningsinstruktioner till anpassningsträningskurserna