Gå direkt till innehållet

Rehabilitering

Det är på många sätt tungt att leva med cancer, att gå igenom behandlingen och att återhämta sig från sjukdomen. Därför behöver många cancerpatienter rehabilitering och stöd för rehabiliteringen. Behovet av rehabilitering varierar mycket mellan olika cancersjukdomar och patientgrupper.

Syftet med rehabiliteringen är att patienten både under sin cancersjukdom och efter den får både fysiskt, psykiskt och socialt leva ett fullvärdigt liv. Det är många aktörer som tillsammans ansvarar för rehabiliteringsverksamheten i Finland.

De kurser som Cancerorganisationerna ordnar för cancerpatienter och deras anhöriga kompletterar den offentliga sektorns utbud.

Cancerorganisationernas rehabiliteringskurser

Alla som insjuknat i cancer borde få en rehabiliteringsplan där de personliga rehabiliteringsbehoven och -målen och rehabiliteringsformerna definieras.

Medicinsk rehabilitering

Det finns många alternativ inom den medicinska rehabiliteringen för cancerpatienter. En cancerpatient kan behöva flera olika rehabiliteringsformer beroende på sjukdomen och dess behandling.  Det vårdande sjukhuset hänvisar patienter till medicinsk rehabilitering vid behov.

För att kunna påbörja medicinsk rehabilitering behöver man en läkarremiss. Om patienten får fysioterapi vid en privat vårdanstalt betalar Fpa ersättning för kostnaderna. Ersättningen för rehabiliteringsperioder på sjukhus bestäms utgående från sjukhusavgifterna.

Olika alternativ inom medicinsk rehabilitering

Neuropsykologisk rehabilitering behövs när patienten har en störning i hjärnfunktionen på grund av en hjärntumör. Vid rehabiliteringen koncentrerar man sig på att förbättra perception och talförståelse samt att stödja talandet, uppmärksamheten och minnet.

Talterapi ges vid tal- och röststörningar som förorsakats av cancer. Förmågan att tala eller att använda rösten kan vara nedsatt till följd av till exempel hjärntumörer och cancer i struphuvudet, tungan och munbotten.

Fysioterapi består av till exempel rörelsebehandling, massage och olika fysikaliska behandlingar.

Med hjälp av sysselsättningsterapi stöder man rehabiliteringspatientens förmåga att klara av vardagen och de dagliga sysslor som är viktiga för hen.

Lymfterapi

Med hjälp av lymfterapi behandlas subkutan svullnad i armen (lymfödem). Svullnad och ansträngningssmärta i armen är vanliga efter en bröstcanceroperation och strålbehandling.

Bröstcancer

Det kan samlas vätska i armen, bröstkorgen eller armhålan till följd av en bröstcanceroperation, om det har avlägsnats lymfkörtlar i armhålan eller armhålan har strålbehandlats. Den svullna armen kan lätt bli inflammerad.

Lymfterapi är en behandlingsform som stimulerar lymfkärlens egen pumpmekanism. Med hjälp av lymfterapi främjas nybildningen av lymfkärl mellan den svullna och de friska kroppsdelarna.

Förutom med lymfterapi kan den svullna armen rehabiliteras också med fysikaliska behandlingar, övningar och vid behov med hjälp av en stödärm eller andra hjälpmedel.

Lymfterapi är en form av medicinsk rehabilitering.

Hjälpmedel

Under behandlingen och efter den kan cancerpatienten behöva hjälpmedel. Hjälpmedlen är en form av medicinsk rehabilitering. För att kunna skaffa dessa behöver patienten en remiss av läkaren eller annan yrkeskunnig personal inom hälsovården. Fysioterapeuterna hjälper ofta till vid användning av hjälpmedlen.

De vanligaste hjälpmedel som cancerpatienterna behöver är en peruk och en bröstprotes som används efter en bröstcanceroperation. Det vårdande sjukhuset ger patienten en betalningsförbindelse med vilken hjälpmedel kan skaffas. Olika sjukvårdsdistrikt har olika praxis.

De regionala cancerföreningarna, sjukhusen och specialistaffärerna ger råd vid val och användning av bröstprotes. Patienterna får också handledning vid användning av ben- och armprotes.

Peruk

Cancerpatienter kan tappa sitt hår på grund av cancerbehandlingen. När håret faller av, vill patienten eventuellt ha en peruk.

Peruken väljs enligt användningssätt och behov. De framställs av olika material. Olika kommuner och sjukvårdsdistrikt har olika praxis när det gäller anskaffning av peruk.

De regionala cancerföreningarna och vårdpersonalen ger mera information om att skaffa en peruk.

Psykiskt stöd

Om man insjuknar i en allvarlig sjukdom eller får ett återfall, kan man uppleva en psykisk kris. Ångest och depression är mycket vanliga hos de insjuknade. Många cancerpatienter klarar av dessa svåra perioder med hjälp av sina anhöriga och vårdpersonalen.

Om de psykiska symtomen fortgår över en längre period, är svåra eller begränsar livet, är det bra att diskutera sitt välbefinnande med vårdpersonalen.

Psykiskt stöd erbjuds:

Andlighet

Insjuknandet kan föra med sig ett behov av att fundera på andliga frågor. Utöver sin närkrets kan patienten få stöd av till exempel sin egen församling. När patienten är i sjukhusvård, kan hen diskutera även med sjukhusprästen.

Samtalstjänsten och samtalstjänstens nätjour som båda ordnas av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland erbjuder en möjlighet att ventilera sina tankar.

Samtalstjänsten(öppnas i ett nytt fönster)

Nätjouren(öppnas i ett nytt fönster)

Också andra religiösa samfund erbjuder stöd.

Yrkesinriktad rehabilitering för cancerpatienter

Om den insjuknade är i arbetsför ålder, har hen möjlighet att få yrkesinriktad rehabilitering. För att påbörja den yrkesinriktade rehabiliteringen behöver man ett läkarutlåtande och en läkarremiss. Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att upprätthålla och främja cancerpatientens arbets- och funktionsförmåga.

Största delen av den yrkesinriktade rehabiliteringen ordnas av arbetspensionsanstalterna(öppnas i ett nytt fönster). Andra aktörer som ordnar yrkesinriktad rehabilitering är Fpa (öppnas i ett nytt fönster)och olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag.

Prövningsbaserad rehabilitering

Fpa erbjuder cancerpatienter och deras anhöriga anpassningsträningskurser som ordnas som prövningsbaserad rehabilitering. Kurserna ordnas i olika rehabiliteringscenter runt omkring i Finland.

Prövningsbaserad rehabilitering som Fpa erbjuder kompletterar den yrkesinriktade och den medicinska rehabiliteringen.

På Fpa:s anpassningsträningskurser får man information om

  • sjukdomen
  • olika behandlingsformer
  • möjligheter till rehabilitering
  • annan stödbehandling.

Därutöver brukar man på kursen söka sätt att själv ta vara på sina krafter, att få kontroll över sin livssituation och att leva ett aktivt liv.

Mera information om Fpa:s anpassningsträningskurser, lediga kursplatser och ansökningsinstruktioner får man på Fpa:s webbtjänst.

På Fpa:s webbtjänst(öppnas i ett nytt fönster) hittar man kurserna lätt med ett kursnummer. Även om kursen enligt webbtjänsten är full, kan man ännu fråga kursarrangören eller Fpa efter restplatser.

Också de regionala cancerföreningarna kan hjälpa personer som vill söka till Fpa:s kurser. De är också med på Cancerorganisationernas lista på tillgängliga kurser.

Rehabiliteringskurser

Källor

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Kelan verkkosivusto