Gå direkt till innehållet

Operativ vård vid cancer

Vid behandling av många fasta cancertumörer är operation det primära behandlingsalternativet. Då avlägsnas hela cancertumören. Samtidigt tas normal vävnad runt tumören bort. På så sätt förhindrar man att tumören sprider sig lokalt.

Under operationen kan man klarlägga huruvida cancern har spridit sig till de omgivande vävnaderna och lymfkörtlarna. Vid behov kan man samtidigt avlägsna även de närmaste lymfkärlen och lymfkörtlarna.

Canceroperationens omfattning och dess framgång varierar enligt cancertyp, tillväxtsätt, storlek, spridningsgrad och läge. När operationen görs i ett tidigt sjukdomsskede, är vårdresultaten mycket goda.

En operation kan vara det enda behandlingssättet, men ofta ger man därtill antingen strålbehandling eller läkemedel (såsom cytostatika) eller båda. Kombinationsbehandling behövs, eftersom cancerceller kan sprida sig till andra delar av kroppen redan i ett mycket tidigt sjukdomsskede, vilket inte kan förhindras med hjälp av en operation. Enskilda cancerceller kan förstöras med hjälp av tilläggs- eller adjuvant terapi.

Syftet med en operation är dock inte alltid att avlägsna tumören helt. Om tumören är stor, kan man med hjälp av en operation minska dess storlek och sedan försöka förstöra resten av tumören med cytostatika eller strålbehandling. Även de metastaser som primärtumören har skickat kan avlägsnas operativt.

Ibland kan tumörens läge vara så pass svårt att den inte alls kan opereras. Alternativt kan endast en del av tumören avlägsnas. Några cancertyper kan man inte alls behandla kirurgiskt. Dessa är till exempel blodcancrar som inte bildar någon fast tumör.

Operationsbehandling används i olika skeden

Radikal kirurgisk cancerbehandling

Ett radikalt kirurgiskt ingrepp eller en kurativ operation är en operation där man avlägsnar all identifierbar tumörmassa. Syftet med en radikal operation är att bota cancern med operationen.

Palliativ kirurgi

Syftet med en palliativ operation är att lindra symtom som cancern ger upphov till. Exempel på palliativa operationer är till exempel bypass- och andra operationer vilkas syfte är att öppna en gallgång eller tarm som blivit blockerad på grund av cancer.

Sparande operation

Nuförtiden föredrar man vid många canceroperationer ett så kallat sparande tillvägagångssätt. Till exempel vid bröstcancer strävar man efter att operera tumören utan att avlägsna hela bröstet. Om cancern dock hunnit sprida sig mycket, är en sparande operation inte längre möjlig.

Operation av metastaser

Vissa metastaser till exempel i levern, lungorna eller skelettet kan avlägsnas operativt.

Operation av återfall

Lokala återfall opereras, om möjligt. Efter operationen ges därutöver strålbehandling och/eller cytostatika, om patienten inte tidigare fått dem.

Operation vid förebyggande av cancer

I dagens läge kan man förebygga vissa cancerformer eller avlägsna förstadier till cancer genom en operation. Med hjälp av en förebyggande operation kan man behandla till exempel förstadier av tarmcancer. Det är också möjligt att i förebyggande syfte operera bort brösten hos kvinnor som bär på en så kallad bröstcancergen.

Rekonstruktiv kirurgi

Vid vissa cancersjukdomar är man tvungen att operera bort kroppsdelar som till exempel bröst eller testiklar. Med hjälp av rekonstruktiv kirurgi kan man konstruera ett kompenserande organ av patientens egen vävnad eller något annat material, som till exempel silikon.

Rekonstruktiv kirurgi vid bröstcancer

Rekonstruktiv kirurgi kan förbättra patientens livskvalitet betydligt. Nuförtiden använder man sig av rekonstruktiv kirurgi så tidigt som möjligt.

Källor

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.