Gå direkt till innehållet

Kronisk cancer

Cancer kan inte alltid botas helt, men dess spridning kan hejdas eller bromsas. Då blir cancersjukdomen kronisk. Kronisk cancer kan skrida framåt mycket långsamt eller förbli oförändrad.

Patienter med obotlig cancer kan med hjälp av rätt medicinering och uppföljning leva med sin sjukdom i flera år eller till och med flera årtionden.

Om man inte lyckas bota cancern, kan man övergå från kurativ behandling till palliativ vård. Det beror på cancertypen hur kronisk cancer behandlas. Ofta hålls den under kontroll med hjälp av cytostatika, hormonbehandling eller andra läkemedel, såsom de nya, riktade läkemedlen. Om patienten har kronisk cancer som har metastaserat, kan även strålbehandling behövas.

Vid metastaserad cancer är det viktigt att överväga för- och nackdelarna med behandlingen, eftersom den ofta är långvarig och den avancerade sjukdomen kan försämra patientens allmänna kondition. Syftet med behandlingen är inte att förstöra tumörerna, utan att hejda sjukdomens spridning och lindra symtomen. Sjukdomen följs vanligtvis upp med 3–6 månaders mellanrum.

Kronisk cancer kan ge upphov till cancersmärta, trötthet och illamående. Ofta lider patienterna av biverkningar som behandlingen medför. Vanligtvis kan man ändå leva ett normalt liv trots att man har kronisk cancer. Om cancern avancerar, behövs det palliativ och terminalvård.

När döden kommer

Kronisk cancer är ofta en psykiskt tung börda både för patienten och hens anhöriga. Det är bra att be vårdpersonalen eller Cancerorganisationerna om hjälp. Även kamratstöd kan vara till stor hjälp.

Kamratstöd genom Cancerorganisationerna

Källor

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan kivun hoito. Helsinki, 2015.