Gå direkt till innehållet

Cancer och smärta

Cancer och dess behandling kan förorsaka smärta av olika slag. Smärta är det vanligaste symtomet vid cancer och påverkar livskvaliteten mest. Ungefär hälften av cancerpatienterna har smärtor.

Största delen av cancersmärtorna kan behandlas med enkel och regelbunden medicinering. Regelbunden och tillräcklig smärtförebyggande medicinering är en väsentlig del av cancerbehandlingen.

Smärta kan också vara ett första tecken på cancer. Det betyder dock inte nödvändigtvis att sjukdomen avancerat om man börjar känna smärta eller om smärtan blir kraftigare.

Smärtan som cancerpatienten upplever kan bero på många saker. Den kan uppkomma till följd av en vävnads- eller nervskada. Tumören kan ge upphov till smärta, om den tänjer på kapslar som omgiver de inre organen. Också metastaser som spridit sig till skelettet kan vara smärtsamma.

Cancerpatienterna lider ofta av vanliga smärtor som inte är förknippade med cancern, såsom huvudvärk och ont i ryggen. Den ursprungliga smärtan kan föra med sig muskelkramper eller felaktiga ställningar och därmed ansträngningssmärta.

Cancersmärtan börjar oftast akut och blir kronisk om den fortsätter. Ofta blir smärtan värre när en metastaserad cancer avancerar. Om smärtan pågår länge, förorsakar den förändringar i den normala smärtbanan. Dessa förändringar kan upprätthålla smärttillståndet även om den ursprungliga orsaken till smärtan redan försvunnit.

Också stresshormoner och många andra substanser frigörs på grund av smärtan, vilket förvärrar smärtan och förorsakar också andra symtom. Smärtan förorsakar även spänningstillstånd, oro, bekymmer och andra psykiska problem. Psykisk ångest och rädsla kan i sin tur göra cancersmärta värre. Långvarig smärta påverkar också det sociala livet och livskvaliteten.

Behandling av cancersmärta

Vid behandling av smärta som cancer ger upphov till strävar man alltid efter att avlägsna orsaken till smärtan om det är möjligt. Om tumören inte kan avlägsnas, kan den ofta förminskas med hjälp av strålbehandling eller cytostatika.

Om man inte kan göra något åt den bakomliggande orsaken, är man tvungen att koncentrera sig på att lindra smärtan så effektivt som möjligt. Behandlingen ska alltid vara så enkel och lätt som möjligt. Nästan alla läkemedel kan nuförtiden ges oralt i stället för en intramuskulär injektion utan att förlora sin effekt.

Cancersmärta kan behandlas med

  • läkemedel: antiinflammatoriska smärtlindrande läkemedel, opioider, tilläggsläkemedel
  • specialtekniker: smärtpumpar, katetrar och fortgående bedövningar, neurokirurgiska metoder, elektrisk stimulans, strålbehandling och cytostatika
  • andra metoder: metoder för smärtkontroll och avslappning, hjälpmedel, fysioterapi/rehabilitering, hemvävda metoder.

Som en del av sin rikstäckande rådgivningstjänst upprätthåller Cancerorganisationerna Smärtlinjen för cancerpatienter. Smärtlinjen stöder cancerpatienter i behandlingen av cancersmärta. Alla frågor som patienterna, deras anhöriga och hälsovårdspersonalen har om cancersmärtan hänvisas till Smärtlinjen som är en del av Smärtkliniken vid HUCS.

Smärtlinjen för cancerpatienter (rikstäckande rådgivning)

Källor

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan kivun hoito. Helsinki, 2015.