Gå direkt till innehållet

Alternativa behandlingsmetoder vid cancer

Alternativa behandlingsmetoder eller alternativmedicin vid behandling av cancer har ingen formell definition. Alternativa behandlingsmetoder bygger inte på medicinsk kunskap och varken deras effekt eller säkerhet har bevisats på ett pålitligt sätt.

Det finns ett överflöd på olika alternativa behandlingsmetoder, antioxidanter, vitaminer, spårämnen eller naturpreparat som erbjuds för behandling av cancer. I vissa fall har de alternativa behandlingsmetoderna en anknytning till magi och olika trosuppfattningar.

Det är ofta tryggt att använda naturprodukter som är lagligt till salu i Finland, om produkten används enligt förpackningens instruktioner. Alla naturprodukter kan ändå ge upphov till överraskande och till och med allvarliga biverkningar, om de används i stora mängder, regelbundet under en längre tidsperiod, eller om man använder sig av okända naturprodukter som beställs från utlandet.

Därutöver marknadsförs flera naturprodukter olagligt för behandling av cancer. Man har hittat några läkemedel i naturen som verkar mot cancer, men de aktiva substanserna måste först förädlas till rena läkemedel innan de är effektiva och säkra.

Även naturprodukter och vitaminer som är säkra i sig kan ändra på cancerläkemedlens effekt eller förstärka deras biverkningar. Därför är det viktigt att omedelbart berätta för den vårdande läkaren om man använder naturprodukter.

Det är också viktigt att komma ihåg att det inte på grund av alternativa behandlingsförsök får dröja innan man söker sig till cancerundersökningar och -behandlingar.

Inom den offentliga cancervården använder man alternativmedicin varken i behandlingen eller vid diagnosen. Vissa behandlingsformer godkänns dock, såsom akupunktur, som kan användas till exempel vid behandling av smärta.

Utbudet på alternativa behandlingar är brokigt. Under olika tider har olika produkter och alternativa metoder blivit populära. På 1980-talet väckte barrträdsextrakt mycket uppmärksamhet, medan man på 1990-talet fattade intresse för hajbroskprodukter och i början på 2000-talet för nonijuice. På sistone har sprängticka, graviolasaft och matsoda blivit populära bland dem som stöder alternativmedicin vid behandling av cancer. I medicinska studier har man dock inte kunnat på ett pålitligt sätt bevisa att dessa produkter skulle bota cancer.

Det är också bra att inse att även om någon naturprodukt lyckas förstöra enskilda cancerceller i laboratorieförhållanden, är den ännu långt ifrån att vara ett cancerläkemedel. En central princip inom medicinsk vetenskap är att testa nya behandlingsmetoder med stor noggrannhet. De bör jämföras med den aktuella godkända vården innan en ny behandling kan tas i allmänt bruk. För att säkerställa de observationer som forskare gjort i laboratorieexperiment och säkerställa att ett läkemedel är säkert och effektivt behövs det långvariga kliniska studier.

Olika alternativa behandlingsformer

Kostbehandling

Kostbehandling hör till de populäraste alternativa behandlingar som cancerpatienterna följer. Många av de kostbehandlingsformer som cancerpatienterna är benägna att lita på bygger på hypotesen enligt vilken cancercellerna kräver vissa födoämnen som således bör undvikas.

Vissa så kallade cancerdieter bygger på tanken om slaggprodukter som ackumuleras i kroppen och förorsakar cancer. Kostbehandling vid cancer kan betyda saftfasta, syrafri kost eller diet med råkost. Av enskilda matvaror anses till exempel blåbär och vitlök motverka cancer.

Det finns inga bevis på kostbehandlingens effekt mot cancer. Många kostbehandlingsformer leder till att patienten lider av brist på energi. Det är bra att komma ihåg att även om man med hjälp av hälsosam kost kan förebygga sjukdomar och främja hälsa, kan kosten enligt medicinsk vetenskap inte bota cancer.

Stora doser av vitaminer och spårämnen

Trots flera studier finns det inte pålitliga data som skulle bevisa att stora doser av vissa vitaminer och spårämnen skulle vara effektiva vid behandling av cancer. Av den orsaken rekommenderar sakkunniga inom medicinen inte vitamin- eller spårämnespreparat till patienter, som är kapabla att äta mångsidigt och ta upp de nödvändiga vitaminerna och spårämnena via födan.

Vid alternativ behandling kan man vid sidan av stora mängder av vitamin- och spårämnen ge patienterna tilläggsläkemedel, som kallas för antioxidantbehandling. Man har inte lyckats påvisa att den skulle vara till någon fördel.

Homeopati vid behandling av cancer

Vid homeopati väljer man att behandla patienter med ämnen som i stora mängder skulle förorsaka exakt samma symtom som patienten upplever. Vid homeopatisk behandling ger man dessa ämnen i ytterst små mängder. Anhängare av homeopati tror att de homeopatiska behandlingarna aktiverar kroppens egna läkande krafter.

Man har försökt bota också cancersjukdomar med hjälp av homeopatiska metoder, även om man vanligtvis inte föreslår enbart homeopati vid behandling av cancer. Det har forskats mycket kring homeopatin. På basis av studierna har man inte kunnat peka på sjukdomar där homeopatin skulle vara effektiv. Homeopatiska produkter är vanligtvis mycket starkt utspädda och har inga större biverkningar.

Massage och meditation

Massage, avslappningsövningar och meditation kan förbättra livskvaliteten och göra det lättare att klara av vårdprocessen, men de hejdar inte cancerns framskridande.

Källor

American Cancer Societyn verkkosivut

Cancer research UK:n verkkosivut

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.