Gå direkt till innehållet

Behandling av dina personuppgifter om du vill ha en stödperson

Cancerföreningen i Finland samlar in, behandlar och använder personuppgifter om dig genom vilka du kan bli direkt eller indirekt identifierad. Personuppgifterna du lämnar sparas först i WordPress-systemets databas.

Du ombeds lämna in följande personuppgifter som obligatoriska: namn och telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna förmedlas till en regional cancerförening eller nationell patientorganisation.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna hitta en lämplig stödperson för dig. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke.

De uppgifter som du lämnat behandlas på Cancerföreningen i Finland, den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen endast av de personer som på grund av sitt arbete har rätt till det. De som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt.

Du kan återta ditt samtycke när som helst genom att kontakta antingen oss eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

De uppgifter du lämnat kompletteras inte ur andra källor.

Dina personuppgifter överförs inte utanför EU eller till internationella organisationer.

Dina personuppgifter förvaras tills en stödperson har hittats.

Du har rätt att

  • återta ditt samtycke (se anvisningarna ovan)
  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få uppgifterna rättade
  • få uppgifterna raderade
  • begränsa behandlingen av personuppgifterna
  • göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna
  • överföra uppgifterna från ett system till ett annat.

 

Du kan utöva dina rättigheter i första hand skriftligt per e-post eller brev eller genom att personligen besöka Cancerföreningen i Finland eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen dit dina uppgifter har förmedlats. Cancerföreningen i Finland, den regionala cancerföreningen eller den nationella patientorganisationen sänder svaren till den e-postadress eller adress som du uppgett. Du har också rätt att göra en anmälan om överträdelse av dataskyddsförordningen hos tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 våningen, Helsingfors, telefonväxel: 029 56 66700, e-post: tietosuoja(at)om.fi.

Vid behandlingen av dina personuppgifter förekommer varken automatiskt beslutsfattande eller profilering. Inga kakor används heller.

Personuppgiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen.

Kontaktperson i ärenden som gäller registret: Kontaktpersonen på Cancerföreningen i Finland ry eller kontaktpersonen i den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen

Dataskyddsombud: Tapio Luostarinen, tapio.luostarinen@cancer.fi , 050 4647028, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors.