Gå direkt till innehållet

Anpassningsträning

De svenskspråkiga anpassningsträningskurserna som Cancerorganisationerna och Fpa ordnar 2018.

Svenskspråkiga kurser

En del av anpassningsträningskurserna är svenskspråkiga,
och dessa kurser hittar du på följande sidor. Under varje kurs
nämns det om kursen finansieras av FPA eller Veikkaus. Det finns skilda ansökningsblanketter för kurser som ordnas av Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för kurser som finansieras av Folkpensionsanstalten (FPA).

 

Att lära sig leva i nuet – cancersituationen som livsförändring
Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras anhöriga
På våren 2018
Loftet, Vasa
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf
Kontinuerlig ansökningstid.
Veikkaus

Parkurs med kronisk cancer och deras anhöriga
Under år 2018
Vasa
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf
Kontinuerlig ansökningstid.
Veikkaus

Parkurs för personer med prostatacancer (68868)
19.–23.3.2018
Härmä Rehab, Ylihärmä
Ansökning gärna minst 5 veckor innan kursstart, eller kontakta 06 4831 490.
Kela

Parkurs för personer med bröstcancer (68913)
28.5.-1.6.2018
Härmä Rehab, Ylihärmä
Ansökning gärna minst 5 veckor innan kursstart, eller kontakta 06 4831 490.
Kela

Parkurs för personer med cancer (68924)
15.-19.10.2018
Härmä Rehab, Ylihärmä
Ansökning gärna minst 5 veckor innan kursstart, eller kontakta 06 4831 490.
Kela

Att lära sig leva i nuet – cancersituationen som livsförändring
Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras anhöriga
Under år 2018
Loftet, Vasa
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf
Kontinuerlig ansökningstid.
STEA

 

Parkurs med kronisk cancer och deras anhöriga
Hösten 2018
Vasa
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf
Kontinuerlig ansökningstid
STEA