Kunskap, stöd, hopp

Allt fler finländare insjuknar i cancer, men allt fler tillfrisknar. Under rubriken Allt om cancer hittar cancerpatienterna, deras anhöriga och andra intresserade pålitlig information, rådgivning och kamratstöd.

Rekommenderat för dig

För att få rekommendationer om innehåll som kan intressera dig, välj vilken cancer du är intresserad av och om du själv har cancer eller är en närstående.

Information om cancer

Var tredje finländare insjuknar i cancer under sin livstid. Årligen drabbas redan ungefär 30 000 människor. Nästan två tredjedelar av dem blir dock friska. Här har vi samlat allmän information om canceruppkomst, undersökningar, symtom och cancersjukdomar.

Behandling och rehabilitering

Cancer behandlas med många olika metoder. Utöver canceroperationer, strålbehandling och cytostatika används till exempel riktade läkemedel som på sistone blivit allt vanligare. Efter behandlingen är det viktigt att ta hand om cancerpatientens rehabilitering. Cancerorganisationerna deltar i rehabiliteringsverksamheten genom att erbjuda kurser.

Livet med cancer

Cancer medför alltid en stor livsförändring. Efter den första chocken lär man sig ändå att leva med sjukdomen. I detta kapitel hittar både den som insjuknat i cancer och hens anhöriga stöd att klara sig både psykiskt och fysiskt. Kapitlet tipsar också om hur man kan lösa vardagliga problem, främja välmående och värna om människorelationer – trots cancern.

Kamratstöd och diskussion

Kamratstöd är en viktig del av stödet till cancerpatienter och deras anhöriga. Ibland kan den som drabbats av en allvarlig sjukdom få den bästa hjälpen av någon som har upplevt samma sak själv. Cancerorganisationerna erbjuder mångsidigt kamratstöd både på webben och genom sina medlemsorganisationer.

Rådgivningstjänster

Cancerorganisationerna ordnar rådgivningstjänster som är avsedda för alla som behöver mera information om cancer. Sjukskötarna på rådgivningstjänsten ger både cancerpatienter och deras anhöriga information och stöd i olika skeden av sjukdomen. De svarar också på frågor om ärftlighet och ger råd i ekonomiska frågor.

In social media